การสลับปุ่มหมุนหลักและปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2

คุณสามารถสลับฟังก์ชั่นที่กำหนดให้กับปุ่มหมุนเหล่านี้ ขณะที่ใช้บนหน้าจอดูภาพ

 1. เลือก [การเล่นภาพ: สลับ ปุ่มหมุนหลัก/]

 2. เลือกตัวเลือก

  • ไม่ใช้งาน

   ปุ่มหมุนหลัก ข้ามภาพ

   ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 มุมมองแบบขยาย/ดัชนี

  • ใช้งาน

   ปุ่มหมุนหลัก มุมมองแบบขยาย/ดัชนี

   ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 ข้ามภาพ

หมายเหตุ

 • ไอคอนที่เกี่ยวข้องในเมนูและบนหน้าจอ เช่น หน้าจอควบคุมทันใจและขยาย/ย่อจะเปลี่ยนไปตามนั้น