ข้อมูลแบตเตอรี่

คุณสามารถตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ที่กำลังใช้งานได้

 1. เลือก [ตั้งค่า: ข้อมูลแบตเตอรี่]

  • (1) รุ่นของแบตเตอรี่หรือแหล่งพลังงานภายในบ้านที่ใช้
  • (2) ตัวแสดงระดับแบตเตอรี่ () พร้อมกับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงทีละ 1%
  • (3) จำนวนภาพที่ถ่ายด้วยแบตเตอรี่ปัจจุบัน จำนวนจะถูกรีเซ็ตเมื่อชาร์จแบตเตอรี่
  • (4) สถานะประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ แบ่งเป็นสามระดับ

   • ข้อมูลแบตเตอรี่ 3 (จอภาพ) (สีเขียว): ประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ดี
   • ข้อมูลแบตเตอรี่ 2 (จอภาพ) (สีเขียว): ประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ลดลงเล็กน้อย
   • ข้อมูลแบตเตอรี่ 1 (จอภาพ) (สีแดง): แนะนำให้ซื้อแบตเตอรี่ใหม่

ข้อควรระวัง

 • แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่แพ็ครุ่น LP-E19 ของแท้จากแคนนอน หากคุณใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของแท้จากแคนนอน กล้องอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรืออาจทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ

 • ตัวนับชัตเตอร์จะแสดงจำนวนภาพนิ่งที่ถ่าย (ไม่รวมการบันทึกภาพเคลื่อนไหว)
 • หากมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดของการสื่อสารกับแบตเตอรี่แสดงขึ้นมา ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากข้อความ