ระดับเสียง

ระดับเสียงของกล้องสามารถปรับได้

  1. เลือก [ตั้งค่า: เสียง]

  2. ตั้งค่าตัวเลือก

    • เลือกตัวเลือก แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อปรับระดับเสียง

หมายเหตุ

  • กล้องจะส่งเสียงเตือนเสมอ ไม่ว่าจะตั้งค่า [การถ่ายภาพ: โหมดชัตเตอร์] ไว้อย่างไรก็ตาม ด้วยการเลือก [เล่นเมื่อปล่อยเสมอ] ในการตั้งค่า [เสียงชัตเตอร์]