การลั่นชัตเตอร์ขณะไม่มีการ์ด

คุณสามารถตั้งค่ากล้องไม่ให้ถ่ายภาพ หากไม่มีการ์ดอยู่ในกล้อง การตั้งค่าเริ่มต้นคือ [ใช้งาน]

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: ลั่นชัตเตอร์ขณะไม่มีการ์ด]

  2. เลือก [ไม่ใช้งาน]