ข้อควรระวังทั่วไปในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ข้อควรระวัง

 • ข้อควรระวังสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • อย่าหันกล้องไปทางแหล่งแสงที่สว่างจ้า เช่น ดวงอาทิตย์ หรือแสงจ้าที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ การกระทำเช่นนี้อาจทำให้เซนเซอร์ภาพหรือส่วนประกอบภายในของกล้องเสียหายได้
 • หากคุณบันทึกบางสิ่งบางอย่างที่มีรายละเอียดสูง อาจเกิดลายคลื่นหรือสีผิดเพี้ยนได้
 • หากตั้งค่า [สมดุลแสงขาวอัตโนมัติ] หรือ [อัตโนมัติ: กำหนดสีขาว] และมีการเปลี่ยนแปลงความไวแสง ISO หรือค่ารูรับแสงระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว สมดุลแสงขาวอาจเปลี่ยนไปเช่นกัน
 • หากคุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายใต้แสงไฟฟลูออเรสเซนต์หรือไฟ LED ภาพเคลื่อนไหวอาจเกิดการกะพริบ
 • เมื่อคุณดำเนินการโฟกัสอัตโนมัติด้วยเลนส์ USM ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในสภาพแสงน้อย จุดรบกวนที่เป็นแถบแนวนอนอาจถูกบันทึกในภาพเคลื่อนไหว จุดรบกวนประเภทเดียวกันอาจเกิดขึ้น หากคุณโฟกัสด้วยตนเองกับเลนส์บางตัวที่มีวงแหวนโฟกัสอิเล็กทรอนิกส์
 • แนะนำให้ทดสอบบันทึกภาพเคลื่อนไหวสักสองสามคลิป หากคุณตั้งใจจะทำการซูมในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว การซูมขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจทำให้ระดับแสงเปลี่ยนไป หรือมีการบันทึกเสียงเลนส์ ระดับเสียงไม่สม่ำเสมอ การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของเลนส์ไม่ถูกต้อง หรือสูญเสียการโฟกัส
 • ค่ารูรับแสงขนาดใหญ่อาจทำให้การโฟกัสล่าช้า หรือทำให้ไม่ได้การโฟกัสที่ถูกต้อง
 • การใช้งาน AF ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้: การสูญเสียโฟกัสชั่วคราวที่สำคัญ การบันทึกการเปลี่ยนแปลงความสว่างของภาพเคลื่อนไหว การหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวชั่วคราว หรือการบันทึกเสียงกลไกของเลนส์
 • หลีกเลี่ยงการบังไมโครโฟนในตัวกล้องด้วยนิ้วของคุณหรือวัตถุอื่นๆ
 • การเชื่อมต่อหรือการถอดสาย HDMI ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะเป็นการสิ้นสุดการบันทึก
 • หากจำเป็น โปรดดู ข้อควรระวังทั่วไปในการถ่ายภาพนิ่ง เช่นกัน
 • กล้องอาจร้อนในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวขณะที่เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ใช้ขาตั้งกล้องหรือใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการบันทึกภาพโดยใช้มือถือกล้อง
 • คุณภาพของภาพอาจต่ำลงเมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวภายใต้สภาวะต่างๆ รวมกัน เช่น ความไวแสง ISO สูง อุณหภูมิสูง ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ และแสงน้อย
 • การบันทึกภาพเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานอาจทำให้อุณหภูมิภายในตัวกล้องสูงขึ้นและส่งผลต่อคุณภาพของภาพ ปิดกล้องทันทีที่ทำได้หากคุณไม่ได้บันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • การแสดง [ความร้อนสูงเกินไป] และ [คำเตือนความร้อนสูงเกินไป]

 • [ความร้อนสูงเกินไป] อาจแสดงขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ร้อน หรือเมื่อมีปัจจัย เช่น การบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือการแสดงภาพบนหน้าจอเป็นเวลานาน ทำให้อุณหภูมิภายในตัวกล้องเพิ่มขึ้น หากสภาวะนี้ดำเนินต่อไป ไอคอน [คำเตือนความร้อนสูงเกินไป] สีแดงจะแสดงขึ้น โปรดทราบว่าเวลาจนกระทั่ง [คำเตือนความร้อนสูงเกินไป] สีแดงปรากฏขึ้นหลังจากไอคอน [ความร้อนสูงเกินไป] จะแตกต่างกันไปตามสภาวะการถ่ายภาพ
 • ไอคอน [คำเตือนความร้อนสูงเกินไป] สีแดงบ่งบอกว่าการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในไม่ช้า โปรดทราบว่าเวลาจนกว่าการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไอคอน [คำเตือนความร้อนสูงเกินไป] สีแดงแสดงขึ้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะการถ่ายภาพ
 • การแสดงไอคอน [คำเตือนความร้อนสูงเกินไป] สีแดงบ่งบอกว่าการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะหยุดลงโดยอัตโนมัติในไม่ช้า ดังนั้นให้ปิดกล้องหรือใช้วิธีการอื่นๆ และรอจนกว่ากล้องจะเย็นลง นอกจากนี้ เมื่อคุณไม่ได้ถ่ายภาพหรือบันทึกภาพ ให้ปิดกล้องเสมอ
 • หลังจากการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหยุดลงโดยอัตโนมัติ คุณจะไม่สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือถ่ายภาพนิ่งได้จนกว่ากล้องจะเย็นลง
 • การบันทึกภาพและคุณภาพของภาพ

 • หากเลนส์ที่ติดมีระบบป้องกันภาพสั่นและคุณปรับสวิตช์กันสั่นไปที่ ON ระบบป้องกันภาพสั่นจะทำงานตลอดเวลา แม้คุณจะไม่ได้กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งก็ตาม ซึ่งจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ และอาจลดระยะเวลารวมในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ระบบป้องกันภาพสั่น เช่น เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง แนะนำให้คุณปรับสวิตช์กันสั่นไปที่ OFF
 • หากความสว่างเปลี่ยนไปขณะที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปิดรับแสงอัตโนมัติ ภาพเคลื่อนไหวอาจดูเหมือนจะหยุดชั่วขณะ ในกรณีนี้ ให้บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยการเปิดรับแสงเอง
 • หากในภาพมีแหล่งกำเนิดแสงที่สว่างจ้า พื้นที่สว่างอาจแสดงเป็นสีดำบนหน้าจอ ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกอย่างใกล้เคียงกับที่ปรากฏบนหน้าจอ
 • จุดรบกวนในภาพหรือสีผิดเพี้ยนอาจเกิดขึ้นเมื่อถ่ายภาพที่ความไวแสง ISO สูง อุณหภูมิสูง ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ หรือภายใต้สภาพแสงน้อย ภาพเคลื่อนไหวจะได้รับการบันทึกอย่างใกล้เคียงกับที่ปรากฏบนหน้าจอ (ยกเว้นในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา หรือเมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: การตั้งค่า Canon Log] เป็น [ตัวช่วยมอง])
 • คุณภาพวิดีโอและเสียงของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกอาจแย่ลงในอุปกรณ์อื่นๆ และอาจไม่สามารถทำการเล่นได้ แม้ว่าอุปกรณ์นั้นจะรองรับรูปแบบ MP4 ก็ตาม
 • หากคุณใช้การ์ดที่มีความเร็วในการเขียนช้า ตัวแสดงระดับอาจปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ตัวแสดงระดับจะแสดงจำนวนข้อมูลที่ยังไม่ได้เขียนลงในการ์ด (ความจุที่เหลืออยู่ของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ภายใน) และจะเพิ่มเร็วขึ้นเมื่อการ์ดทำงานช้าลง หากตัวแสดงระดับ (1) เต็ม การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะหยุดโดยอัตโนมัติ

 • หากการ์ดมีความเร็วในการเขียนสูง ตัวแสดงระดับจะไม่ปรากฏหรือระดับ (หากแสดง) จะไม่เพิ่มขึ้นมาก ก่อนอื่นให้ทดสอบบันทึกภาพเคลื่อนไหวสักสองสามคลิปเพื่อดูว่าการ์ดสามารถเขียนได้เร็วพอหรือไม่
 • หากตัวแสดงระดับแสดงว่าการ์ดเต็ม และการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหยุดลงโดยอัตโนมัติ เสียงที่ใกล้กับจุดสิ้นสุดของภาพเคลื่อนไหวอาจไม่สามารถบันทึกได้อย่างถูกต้อง
 • หากความเร็วในการเขียนของการ์ดต่ำ (เนื่องจากการแตกแฟรกเมนต์) และตัวแสดงระดับปรากฏขึ้น การฟอร์แมตการ์ดอาจทำให้ความเร็วในการเขียนสูงขึ้น

หมายเหตุ

 • ข้อควรทราบสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

 • แต่ละครั้งที่คุณบันทึกภาพเคลื่อนไหว ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใหม่จะถูกสร้างขึ้นในการ์ด
 • ระยะมองเห็น (การครอบคลุม) อยู่ที่ประมาณ 100%
 • การโฟกัสยังสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม เริ่ม AF
 • หากต้องการเปิดใช้งานการเริ่ม/การหยุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด ให้ตั้งค่า [กดจนสุด] สำหรับ [การถ่ายภาพ: หน้าที่ปุ่มชัตเตอร์ของภาพเคลื่อนไหว] เป็น [เริ่ม/หยุดบันทึกเคลื่อน.] ()
 • ไมโครโฟนในตัวกล้อง ()จะบันทึกเสียงแบบโมโน
 • ไมโครโฟนภายนอกใดๆ เช่น ไมโครโฟนสเตอริโอแบบทิศทาง รุ่น DM-E1 (แยกจำหน่าย) ที่เชื่อมต่อกับช่องต่อเข้าไมโครโฟนภายนอกของกล้องจะถูกใช้แทนไมโครโฟนในตัวกล้อง ()
 • สามารถใช้ไมโครโฟนภายนอกส่วนใหญ่ที่มีปลั๊กขนาดเล็ก 3.5 มม.
 • ค่าโฟกัสที่ตั้งไว้ระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะสามารถใช้งานได้เมื่อใช้เลนส์ถ่ายภาพไกล (ช่วงพิเศษ) ที่มีฟังก์ชั่นนี้ ซึ่งออกสู่ตลาดในครึ่งหลังของปี 2011 เป็นต้นมา
 • การสุ่มตัวอย่างสี YCbCr 4:2:0 (8-bit) และพิกัดสี BT.709 จะถูกใช้สำหรับภาพเคลื่อนไหว 4K และ Full HD