การชาร์จแบตเตอรี่

 1. เชื่อมต่อและเสียบปลั๊กแท่นชาร์จแบตเตอรี่

  • เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับแท่นชาร์จและเสียบปลั๊กสายอีกด้านเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  • ไฟแสดงสถานะทั้งหมดจะดับเมื่อไม่มีการใส่แบตเตอรี่
 2. ถอดฝาครอบป้องกันออก

  • ถอดฝาครอบป้องกันที่มีอยู่ออกจากแท่นชาร์จและแบตเตอรี่
 3. ชาร์จแบตเตอรี่

  • เลื่อนแบตเตอรี่เข้าไป (ในทิศทางตรงกันข้ามจากการถอดฝาครอบป้องกัน) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อกับแท่นชาร์จอย่างแน่นสนิท
  • คุณสามารถใส่แบตเตอรี่ลงในช่อง A หรือช่อง B ก็ได้
  • การชาร์จจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงการชาร์จจะกะพริบหรือสว่างเป็นสีเขียว
  • การชาร์จจะเสร็จสิ้นเมื่อไฟแสดงการชาร์จทั้งสามดวง (50%/80%/100%) ติดสว่างเป็นสีเขียว
 • การชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดพลังงานจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที ที่อุณหภูมิห้อง (23°C/73°F) ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมและความจุพลังงานที่เหลืออยู่ของแบตเตอรี่

 • เพื่อความปลอดภัย การชาร์จในที่อุณหภูมิต่ำ (5–10°C/41–50°F) จะใช้เวลานานขึ้น (สูงสุดประมาณ 5 ชั่วโมง)

ข้อควรระวัง

 • ใช้แท่นชาร์จแบตเตอรี่รุ่น LC-E19 เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพ็ครุ่น LP-E19 (ที่จัดให้ทั้งคู่) ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่นี้ด้วยแท่นชาร์จแบตเตอรี่รุ่น LC-E4N/LC-E4 ได้
 • การชาร์จถึงความจุ 100% อาจไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของแบตเตอรี่

หมายเหตุ

 • หากคุณใส่แบตเตอรี่สองก้อน แบตเตอรี่จะถูกชาร์จทีละก้อนตามลำดับที่คุณใส่
 • เมื่อซื้อกล้อง แบตเตอรี่ยังไม่ได้ชาร์จจนเต็ม

  ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งาน

 • ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนหนึ่งวันหรือในวันที่จะใช้กล้อง

  แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วจะค่อยๆ สูญเสียประจุ แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็ตาม

 • หลังจากชาร์จแบตเตอรี่เสร็จ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากแท่นชาร์จและถอดปลั๊กแท่นชาร์จออกจากเต้าเสียบ

  เมื่อไม่ได้ใช้แบตเตอรี่หรือแท่นชาร์จ ให้ปิดฝาครอบป้องกันที่มีอยู่อีกครั้ง

 • ใช้แบตเตอรี่ในช่วงอุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 0–45°C/32–113°F

  เพื่อประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ที่ดีที่สุด ให้ใช้แบตเตอรี่ที่อุณหภูมิแวดล้อมระหว่าง 10–30°C/50–86°F อุณหภูมิที่ต่ำกว่าอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ลดลงชั่วคราวและลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

 • เมื่อไม่ได้ใช้กล้อง ให้ถอดแบตเตอรี่ออก

  หากทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในกล้องเป็นระยะเวลานาน ประจุไฟฟ้าจะถูกปล่อยออกมาทีละน้อย ส่งผลให้มีการคายประจุมากเกินไป และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นลง จัดเก็บแบตเตอรี่โดยติดฝาครอบป้องกันไว้ การเก็บแบตเตอรี่ในขณะที่มีการชาร์จไฟจนเต็ม อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ลดลง

 • แท่นชาร์จแบตเตอรี่สามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้

  แท่นชาร์จแบตเตอรี่รุ่นนี้ออกแบบให้ใช้งานได้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 100 V จนถึง 240 V และมีความถี่ในช่วง 50/60 Hz หากมีความจำเป็นควรเชื่อมต่อหัวแปลงปลั๊กไฟที่มีจำหน่ายทั่วไปสำหรับประเทศหรือภูมิภาคนั้นๆ อย่าเชื่อมต่อกับเครื่องแปลงไฟฟ้าแบบพกพา เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย

 • ตรวจสอบประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ตามที่จำเป็น

  กดปุ่ม PERFORMANCE ของแท่นชาร์จในระหว่างการชาร์จเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ ตามที่ระบุโดยจำนวนไฟทั้งสามดวงที่ติดสว่างเป็นสีเขียว

  • ข้อมูลแบตเตอรี่ 3 (แท่นชาร์จ): ประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ดี
  • ข้อมูลแบตเตอรี่ 2 (แท่นชาร์จ): ประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ลดลงเล็กน้อย
  • ข้อมูลแบตเตอรี่ 1 (แท่นชาร์จ): แนะนำให้ซื้อแบตเตอรี่ใหม่
 • หากแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากที่มีการชาร์จไฟจนเต็ม แสดงว่าแบตเตอรี่สิ้นสุดอายุการใช้งาน

  ตรวจสอบประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ () และซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่

การแก้ปัญหาสัญญาณไฟ CAL กะพริบ

 • การแสดงผลนี้แนะนำให้คุณปรับเทียบ (คายประจุ) แบตเตอรี่ ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดความจุในการชาร์จและแสดงระดับแบตเตอรี่บนกล้องได้อย่างแม่นยำ
 • เมื่อสัญญาณไฟ CAL กะพริบเป็นสีเขียว แนะนำให้ทำการปรับเทียบ หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะนี้ ให้รอประมาณ 10 วินาที และการชาร์จจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
 • หากต้องการดำเนินการปรับเทียบ ให้กดปุ่ม CALIBRATE ในขณะที่สัญญาณไฟ CAL กำลังกะพริบเป็นสีเขียว ตอนนี้สัญญาณไฟ CAL ยังคงติดสว่างเป็นสีเขียว และการคายประจุจะเริ่มขึ้น
 • การชาร์จจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติหลังจากการคายประจุ แต่โปรดทราบว่ายิ่งแบตเตอรี่มีประจุเหลืออยู่มากเท่าไร การคายประจุก็ยิ่งใช้เวลานานขึ้นเท่านั้น เวลาโดยประมาณที่ต้องใช้สำหรับการคายประจุจะแสดงด้วยสัญญาณไฟ 14h, 4h และ 2h ซึ่งสัญญาณไฟ 14h สีเขียวที่กะพริบแสดงถึงเวลาคายประจุประมาณ 4–16 ชั่วโมง
 • การปรับเทียบจะทำให้ระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่หมดลง และหลังจากนี้ การชาร์จแบตเตอรี่จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที หากต้องการยกเลิกการปรับเทียบระหว่างดำเนินการและเริ่มการชาร์จ ให้ถอดและใส่แบตเตอรี่ในแท่นชาร์จใหม่อีกครั้ง

ข้อควรระวัง

 • การชาร์จและการใช้งานหลายรอบโดยไม่มีการปรับเทียบอาจส่งผลให้การแสดงระดับแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ()
 • สามารถชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งก้อนขณะที่ปรับเทียบอีกก้อนหนึ่ง แต่ไม่สามารถชาร์จหรือปรับเทียบแบตเตอรี่สองก้อนได้ในเวลาเดียวกัน
 • เมื่อดำเนินการปรับเทียบ ให้พิจารณาใช้แบตเตอรี่ที่ใกล้จะหมด การปรับเทียบแล้วชาร์จแบตเตอรี่แพ็ครุ่น LP-E19 เมื่อมีประจุเต็มอยู่จะใช้เวลาประมาณ 18 ชั่วโมง 50 นาที

การแก้ปัญหาเฉพาะสัญญาณไฟ 100% เท่านั้นที่ติดสว่างหลังจากใส่แบตเตอรี่

 • การส่องสว่างเฉพาะสัญญาณไฟ 100% เป็นสีเขียวทันทีหลังจากการชาร์จเริ่มขึ้นแสดงว่าอุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่ไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด การชาร์จจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิภายในกลับไปเป็น 5–40°C/41–104°F
 • เมื่อใส่แบตเตอรี่สองก้อน การส่องสว่างเฉพาะสัญญาณไฟ 100% เป็นสีเขียวทางด้านข้างของแบตเตอรี่ก้อนที่สองแสดงถึงสถานะสแตนด์บาย

การแก้ปัญหาไฟทั้งสามดวงกำลังกะพริบ

 • ไม่สามารถทำการชาร์จได้เมื่อใส่แบตเตอรี่ชนิดอื่นที่ไม่ใช่แบตเตอรี่แพ็ครุ่น LP-E19 ลงในแท่นชาร์จ ในกรณีนี้ ไฟแสดงการชาร์จสามดวงและสัญญาณไฟ CAL จะกะพริบเป็นสีเขียว
 • หากสัญญาณไฟแสดงการชาร์จสามดวงกะพริบเป็นสีเขียวอย่างต่อเนื่องในระหว่างการชาร์จ (ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการกะพริบของสัญญาณไฟ CAL เป็นสีเขียว) ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้าน
 • หากไฟแสดงการชาร์จสามดวงกะพริบในระหว่างการปรับเทียบ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้าน