การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ EOS Utility

คุณสามารถใช้ EOS Utility เลือกดูภาพในกล้องและบันทึกภาพเหล่านั้นลงในคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ ใน EOS Utility คุณสามารถถ่ายภาพโดยควบคุมกล้องจากระยะไกลและเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องได้

ติดตั้ง EOS Utility บนคอมพิวเตอร์ก่อนการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ()

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi

ส่วนนี้อธิบายวิธีการเตรียมการใช้งานกล้องใน EOS Utility โดยการเชื่อมต่อกล้องและคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi โดยใช้ Access Point ที่ทำงานร่วมกันได้กับ WPS (โหมด PBC)

 • ก่อนอื่น ตรวจสอบตำแหน่งของปุ่ม WPS และระยะเวลาในการกดปุ่ม
 • อาจใช้เวลาประมาณ 1 นาทีในการสร้างการเชื่อมต่อ Wi-Fi
 • สำหรับคำแนะนำการใช้งานการทำงานของคอมพิวเตอร์ โปรดดูคู่มือผู้ใช้คอมพิวเตอร์
 • โปรดดูคำแนะนำที่เริ่มต้นใน การตั้งค่าการสื่อสารขั้นพื้นฐาน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ LAN แบบมีสายหรือการใช้ Access Point ที่ไม่ใช่ WPS (โหมด PBC)

ขั้นตอนบนกล้อง (1)

 1. ให้กดปุ่ม MENU บนกล้อง

 2. เลือก [ฟังก์ชั่นการสื่อสาร: ตั้งค่าเครือข่าย]

 3. ใน [เครือข่าย] เลือก [ใช้งาน]

 4. เลือก [ตั้งค่าการเชื่อมต่อ]

 5. เลือก [SET* ไม่ระบุ]

 6. เลือก [สร้างโดยใช้ผู้ช่วย]

 7. เลือก [กำหนดค่าแบบออนไลน์]

  • เลือก [ตกลง]
 8. เลือก [EOS Utility]

  • เลือก [ตกลง]
 9. เลือก [Wi-Fi]

  • เลือก [ตกลง]
 10. เลือก [การตั้งค่าใหม่]

  • เลือก [ตกลง]
 11. เลือก [เชื่อมต่อด้วย WPS]

 12. เลือก [WPS (โหมด PBC)]

  • เลือก [ตกลง]

ขั้นตอนบน Access Point

 1. เชื่อมต่อกับ Access Point ผ่าน Wi-Fi

  • กดปุ่ม WPS ของ Access Point

ขั้นตอนบนกล้อง (2)

 1. เลือก [ตกลง]

 2. เลือก [ตั้งค่าอัตโนมัติ]

  • เลือก [ตกลง]
 3. เลือก [ไม่ใช้งาน]

  • เลือก [ตกลง]
 4. กดปุ่ม ตั้งค่า

 5. เลือก [การตั้งค่าใหม่]

  • เลือก [ตกลง]

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานต่อๆ ไป โปรดดู การกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อ EOS Utility

การยุติการเชื่อมต่อ Wi-Fi ()

การเชื่อมต่ออีกครั้ง ()