การแสดงข้อมูล

แผง LCD

หน้าจอภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 1

 1. (1) การควบคุมด้วยดวงตา
 2. (2) โหมดถ่ายภาพ
 3. (3) ระดับแบตเตอรี่
 4. (4) การชดเชยระดับแสงแฟลช
 5. (5) การชดเชยแสง
 6. (6) ฟังก์ชั่น Bluetooth
 1. (7) Wi-Fi/LAN แบบมีสาย
 2. (8) ความเร็วชัตเตอร์
 3. (9) ค่ารูรับแสง
 4. (10) ตัวแสดงระดับค่าแสง/ปริมาณการชดเชยแสง/ช่วงถ่ายภาพคร่อม
 5. (11) ความไวแสง ISO
 6. (12) การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง

หน้าจอภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว 2

 1. (1) พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
 2. (2) โหมดขับเคลื่อน
 3. (3) การโฟกัสอัตโนมัติ
 4. (4) โหมดวัดแสง
 5. (5) ช่องเสียบการ์ด
 1. (6) โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 2. (7) สมดุลแสงขาว
 3. (8) รูปแบบภาพ
 4. (9) ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 5. (10) รูปแบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

หน้าจอภาพเคลื่อนไหว 3

 1. (1) พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
 2. (2) ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)
 3. (3) ช่องเสียบการ์ด
 1. (4) สมดุลแสงขาว
 2. (5) รูปแบบภาพ/Canon Log
 3. (6) ระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้

เวลาบันทึกภาพเคลื่อนไหวกำลังดำเนินอยู่

 1. (1) โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 2. (2) ระดับแบตเตอรี่
 1. (3) กำลังทำการบันทึก/กำลังทำการบันทึกภายนอก (10-บิต, ผ่าน HDMI)
 2. (4) เวลาที่ใช้ไปในการบันทึกข้อมูล

หน้าจอการถ่ายภาพนิ่ง

แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ข้อมูล การแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนไป

 • หน้าจอจะแสดงผลเฉพาะการตั้งค่าปัจจุบันที่กล้องนำมาใช้
 1. (1) จำนวนภาพต่อเนื่องสูงสุด
 2. (2) จำนวนภาพที่ถ่ายได้/จำนวนวินาทีตั้งเวลารอถ่ายภาพ
 3. (3) การถ่ายคร่อมโฟกัส/HDR/การถ่ายภาพซ้อน/การลดจุดรบกวนด้วยการถ่ายหลายภาพ/การตั้งเวลาค้างชัตเตอร์/การตั้งช่วงเวลาถ่าย
 4. (4) โหมดถ่ายภาพ
 5. (5) พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
 6. (6) การโฟกัสอัตโนมัติ
 7. (7) การ์ด
 8. (8) คุณภาพของภาพ
 9. (9) โหมดขับเคลื่อน
 10. (10) โหมดวัดแสง
 11. (11) อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้กับฐานเสียบอเนกประสงค์ติดอยู่
 12. (12) จำนวนภาพที่เหลือสำหรับการถ่ายคร่อมโฟกัส การถ่ายภาพซ้อน หรือการตั้งช่วงเวลาถ่าย
 13. (13) ระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้
 1. (14) ระดับแบตเตอรี่
 2. (15) ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)
 3. (16) ฮิสโตแกรม (ความสว่าง/RGB)
 4. (17) ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง
 5. (18) ปุ่มควบคุมทันใจ
 6. (19) การถ่ายลดแสงวูบวาบ
 7. (20) สมดุลแสงขาว/การปรับแก้สมดุลแสงขาว
 8. (21) รูปแบบภาพ
 9. (22) เป้าหมายที่ตรวจจับ
 10. (23) การตัดขอบ/อัตราส่วนภาพนิ่ง
 11. (24) ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
 12. (25) ฟังก์ชั่น Bluetooth
 13. (26) ระดับอิเล็กทรอนิกส์
 14. (27) จุด AF (โซน AF แบบปรับได้ 1)
 15. (28) ฟังก์ชั่น Wi-Fi
 16. (29) โหมดเครื่องบิน
 1. (30) การถ่ายภาพคร่อม/การถ่ายภาพคร่อมแสงแฟลช
 2. (31) ตัวช่วยมอง
 3. (32) HDR PQ
 4. (33) แฟลชพร้อมทำงาน/ล็อคแฟลช FE/ซิงค์แฟลชความเร็วสูง
 5. (34) ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
 6. (35) ชัตเตอร์แบบแตะ/สร้างโฟลเดอร์
 7. (36) ล็อค AE
 8. (37) การเตือนความเร็วชัตเตอร์/ล็อคหลายหน้าที่
 9. (38) ค่ารูรับแสง
 1. (39) คำเตือนความร้อนสูงเกินไป
 2. (40) คำเตือนคุณภาพของภาพนิ่ง
 3. (41) ทางยาวโฟกัส
 4. (42) การจำลองการแสดงผล
 5. (43) ปุ่มขยาย
 6. (44) ความไวแสง ISO
 7. (45) การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง
 8. (46) การชดเชยแสง
 9. (47) ตัวแสดงระดับค่าแสง

หมายเหตุ

 • คุณสามารถกำหนดข้อมูลที่แสดงเพื่อตอบสนองต่อการกดปุ่ม ข้อมูล ()
 • ระดับอิเล็กทรอนิกส์จะไม่แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกล้องผ่าน HDMI เข้ากับโทรทัศน์
 • ไอคอนอื่นๆ อาจแสดงขึ้นชั่วคราวหลังจากทำการปรับค่า

หน้าจอการบันทึกภาพเคลื่อนไหว

แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ข้อมูล การแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนไป

 • หน้าจอจะแสดงผลเฉพาะการตั้งค่าปัจจุบันที่กล้องนำมาใช้
 1. (1) ระดับแบตเตอรี่
 2. (2) ระยะเวลาที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้/ระยะเวลาที่ใช้ไปในการบันทึก
 3. (3) โหมดถ่ายภาพ
 4. (4) ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)
 5. (5) พื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ
 6. (6) ตัวแสดงระดับบันทึกเสียง (ตั้งสัญญาณเข้าเอง)
 7. (7) ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 8. (8) ระดับบันทึกเสียง (ตั้งสัญญาณเข้าเอง)
 9. (9) ระดับเสียงหูฟัง
 10. (10) ภาพเคลื่อนไหว HDR
 11. (11) Servo AF ภาพเคลื่อนไหว
 1. (12) ระดับอิเล็กทรอนิกส์
 2. (13) จุด AF (โซน AF แบบปรับได้ 1)
 3. (14) ฮิสโตแกรม (ความสว่าง/RGB)
 4. (15) ตั้งจุด AF ไว้ตรงกลาง
 5. (16) ปุ่มควบคุมทันใจ
 6. (17) [] ปุ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 7. (18) การ์ดสำหรับการบันทึก/การดูภาพ
 8. (19) สมดุลแสงขาว/การปรับแก้สมดุลแสงขาว
 9. (20) รูปแบบภาพ
 10. (21) เป้าหมายที่ตรวจจับ
 11. (22) ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
 12. (23) ปุ่มขยาย
 13. (24) ฟังก์ชั่น Bluetooth
 14. (25) ฟังก์ชั่น Wi-Fi
 15. (26) โหมดเครื่องบิน
 1. (27) การควบคุมความร้อนสูงเกินไป
 2. (28) การตั้งเวลาถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 3. (29) ล็อค AE
 4. (30) ความเร็วชัตเตอร์
 5. (31) ค่ารูรับแสง
 6. (32) Canon Log
 1. (33) ความร้อนสูงเกินไป
 2. (34) คำเตือนความร้อนสูงเกินไป
 3. (35) ทางยาวโฟกัส
 4. (36) ความไวแสง ISO
 5. (37) การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง
 6. (38) การชดเชยแสง
 7. (39) ตัวแสดงระดับค่าแสง (ระดับการวัดแสง)

ข้อควรระวัง

 • คุณสามารถกำหนดข้อมูลที่แสดงเพื่อตอบสนองต่อการกดปุ่ม ข้อมูล ()
 • ระดับอิเล็กทรอนิกส์จะไม่แสดงขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกล้องผ่าน HDMI เข้ากับโทรทัศน์
 • ระดับอิเล็กทรอนิกส์ เส้นตาราง และฮิสโตแกรมไม่สามารถแสดงในระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหว (และหากแสดงอยู่ในปัจจุบัน การบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะยกเลิกการแสดงนั้น)
 • เวลาที่ใช้ได้ต่อการบันทึกจะเปลี่ยนเป็นเวลาที่ผ่านไปหลังจากการบันทึกภาพเคลื่อนไหวเริ่มต้นขึ้น

หมายเหตุ

 • ไอคอนอื่นๆ อาจแสดงขึ้นชั่วคราวหลังจากทำการปรับค่า

หน้าจอการเล่นภาพ

แต่ละครั้งที่คุณกดปุ่ม ข้อมูล การแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนไป

 • หน้าจอจะแสดงผลเฉพาะการตั้งค่าปัจจุบันที่กล้องนำมาใช้

การแสดงข้อมูลพื้นฐานสำหรับภาพนิ่ง

 1. (1) ตัวช่วยมอง HDR
 2. (2) ฟังก์ชั่น Bluetooth
 3. (3) ความแรงของสัญญาณ Wi-Fi
 4. (4) ฟังก์ชั่น Wi-Fi
 5. (5) ระดับแบตเตอรี่
 6. (6) หมายเลขภาพปัจจุบัน/ภาพทั้งหมด/จำนวนภาพที่พบ
 7. (7) ความเร็วชัตเตอร์
 8. (8) ค่ารูรับแสง
 9. (9) ปริมาณการชดเชยแสง
 10. (10) ส่งไปยังคอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟนแล้ว
 1. (11) เสียงบันทึก
 2. (12) คะแนน
 3. (13) การป้องกันภาพ
 4. (14) หมายเลขการ์ด
 5. (15) หมายเลขโฟลเดอร์-หมายเลขไฟล์
 6. (16) คุณภาพของภาพ/ภาพที่แก้ไข/การตัดภาพ/ดึงเฟรมภาพ
 7. (17) ความไวแสง ISO
 8. (18) การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง

ข้อควรระวัง

 • หากใช้กล้องตัวอื่นถ่ายภาพ ข้อมูลการถ่ายภาพบางส่วนอาจไม่ปรากฏขึ้น
 • ภาพที่ถ่ายด้วยกล้องนี้อาจไม่สามารถเล่นได้บนกล้องอื่นๆ

การแสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับภาพนิ่ง

 1. (1) ค่ารูรับแสง
 2. (2) รูปแบบภาพ/Canon Log/การตั้งค่า
 3. (3) ความเร็วชัตเตอร์
 4. (4) การปรับแก้/การถ่ายภาพคร่อมสมดุลแสงขาว
 5. (5) โหมดถ่ายภาพ/การถ่ายภาพซ้อน/ดึงเฟรมภาพ
 6. (6) สมดุลแสงขาว
 7. (7) การปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ
 8. (8) ภาพแรกของฉาก
 9. (9) คุณภาพของภาพ/ภาพที่แก้ไข/การตัดภาพ
 1. (10) ปริมาณการชดเชยแสง
 2. (11) วันที่และเวลาถ่ายภาพ
 3. (12) ฮิสโตแกรม (ความสว่าง/RGB)
 4. (13) แถบเลื่อน
 5. (14) ความไวแสง ISO
 6. (15) การเน้นโทนภาพบริเวณสว่าง
 7. (16) โหมดวัดแสง
 8. (17) ขนาดไฟล์
 9. (18) ปริมาณการชดเชยระดับแสงแฟลช/การสะท้อนแสงแฟลช/การถ่ายภาพ HDR/การลดจุดรบกวนด้วยการถ่ายหลายภาพ
 • เพื่อความเรียบง่าย คำอธิบายจะถูกละเว้นสำหรับรายการที่ยังรวมอยู่ใน การแสดงข้อมูลพื้นฐานสำหรับภาพนิ่ง ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ที่นี่
 • สำหรับภาพที่ถ่ายในการถ่ายภาพ RAW+JPEG/HEIF ระบุขนาดไฟล์ RAW
 • เส้นที่บ่งบอกพื้นที่ภาพจะแสดงขึ้นสำหรับภาพที่ถ่ายโดยตั้งค่าอัตราส่วนภาพ () และมีการตั้งค่าคุณภาพของภาพเป็น RAW หรือ RAW+JPEG
 • ภาพที่มีการเพิ่มข้อมูลตัดขอบภาพจะแสดงขึ้นแบบตัดขอบแล้ว
 • ระหว่างการถ่ายภาพแบบใช้แฟลชโดยไม่มีการชดเชยระดับแสงแฟลช [การถ่ายภาพแบบใช้แฟลชโดยไม่มีการชดเชยระดับแสงแฟลช] จะแสดงขึ้น
 • [การถ่ายภาพแบบสะท้อนแสงแฟลช] แสดงถึงภาพที่ถ่ายโดยใช้การถ่ายภาพแบบสะท้อนแสงแฟลช
 • ปริมาณการปรับช่วงการรับแสงจะแสดงขึ้นสำหรับภาพที่ถ่ายในโหมดการถ่ายภาพ HDR
 • [การถ่ายภาพซ้อน] แสดงถึงภาพที่ถ่ายในการถ่ายภาพซ้อน
 • [ลดจุดรบกวนถ่ายหลายภาพ] แสดงถึงภาพที่ประมวลผลโดยมีการลดจุดรบกวนด้วยการถ่ายหลายภาพ
 • [ภาพนิ่งจากภาพทดสอบ] แสดงถึงภาพทดสอบสำหรับภาพเคลื่อนไหวแบบย่นเวลา
 • [ภาพที่สร้างและบันทึกหลังจากดำเนินการประมวลผล] แสดงถึงภาพที่สร้างและบันทึกโดยดำเนินการประมวลผลภาพ RAW การปรับขนาด การตัดภาพ การแปลง HEIF เป็น JPEG หรือการดึงเฟรมภาพ
 • [การตัดภาพ (ภาพ)] แสดงถึงภาพที่ครอบตัดแล้วบันทึก
 • JPEG ที่แปลงจากภาพ HEIF จะมี [JPEG] กำกับไว้ (เมื่อถ่ายด้วยกล้องนี้ที่ติดตั้งเฟิร์มแวร์รุ่น 1.2.0 หรือใหม่กว่า)

การแสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับภาพเคลื่อนไหว

 1. (1) การเล่นภาพเคลื่อนไหว
 2. (2) โหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 3. (3) อัตราเฟรมสูง
 4. (4) ขนาดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 1. (5) อัตราเฟรมวิดีโอ
 2. (6) วิธีการบีบอัดภาพเคลื่อนไหว
 3. (7) ข้อมูลทิศทางภาพเคลื่อนไหว
 4. (8) ระยะเวลาบันทึก/ไทม์โค้ด

หมายเหตุ

 • ระหว่างการเล่นภาพเคลื่อนไหว “*, *” จะแสดงขึ้นสำหรับพารามิเตอร์ [ละเอียด] และ [ต่ำ] ของ [ความคมชัด] ใน [การถ่ายภาพ: รูปแบบภาพ]