การตั้งชื่อไฟล์

ชื่อไฟล์ประกอบด้วยอักขระตัวเลขและตัวอักษรสี่ตัวตามด้วยหมายเลขไฟล์สี่หลัก () และนามสกุลไฟล์ คุณสามารถเปลี่ยนอักขระตัวเลขและตัวอักษรสี่ตัวแรก ซึ่งตามค่าเริ่มต้นจะไม่ซ้ำกันสำหรับกล้องแต่ละตัวและตั้งค่าเมื่อจัดส่งกล้อง

การตั้งค่าผู้ใช้ 1 ช่วยให้คุณสามารถบันทึกอักขระสี่ตัวที่คุณเลือก การตั้งค่าผู้ใช้ 2 เพิ่มอักขระเริ่มต้นสามตัวที่คุณเลือกบันทึกไว้บวกกับอักขระตัวที่สี่ที่แสดงถึงขนาดภาพซึ่งจะเพิ่มโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณถ่ายภาพ

(ตัวอย่าง)

การบันทึก/การเปลี่ยนชื่อไฟล์

 1. เลือก [ตั้งค่า: ชื่อไฟล์]

 2. เลือก [เปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้*]

 3. ป้อนตัวอักษรและตัวเลขที่คุณเลือก

  • ป้อนอักขระสี่ตัวสำหรับตั้งค่าผู้ใช้ 1 หรือสามตัวสำหรับตั้งค่าผู้ใช้ 2
  • คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมูลโดยการเลือก [โหมดการป้อนข้อมูล]
  • หากต้องการลบอักขระเดียว ให้เลือก [ลบ] หรือกดปุ่ม ลบ
  • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 หรือ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 หรือ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลือกอักขระ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อใส่ข้อมูล
 4. ออกจากการตั้งค่า

  • กดปุ่ม MENU จากนั้นกด [ตกลง]
 5. เลือกชื่อไฟล์ที่บันทึก

  • เลือก [ชื่อไฟล์] จากนั้นเลือกชื่อไฟล์ที่บันทึกไว้

ข้อควรระวัง

 • เครื่องหมายขีดล่าง (“_”) ไม่สามารถใช้เป็นอักขระตัวแรกได้

หมายเหตุ

 • ข้อควรทราบเกี่ยวกับ [ตั้งค่าผู้ใช้2]

 • การถ่ายภาพหลังจากที่คุณเลือก “*** + ขนาดภาพ” (ตามที่บันทึกไว้ในตั้งค่าผู้ใช้ 2) จะเพิ่มอักขระที่แสดงถึงขนาดภาพปัจจุบันให้กับชื่อไฟล์ของคุณเป็นอักขระตัวที่สี่ ความหมายของอักขระที่เพิ่มมีดังนี้

  ***L”: ละเอียดใหญ่, ปกติใหญ่, RAW หรือ HEIF

  ***M”: ละเอียดกลาง หรือ ปกติกลาง

  ***S”: ละเอียดเล็ก 1 หรือ ปกติเล็ก 1

  ***T”: เล็ก 2

  ***C”: RAW แบบกระชับ

  อักขระตัวที่สี่ที่เพิ่มเข้ามาโดยอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถระบุขนาดภาพโดยไม่ต้องเปิดไฟล์หลังจากถ่ายโอนภาพไปยังคอมพิวเตอร์ คุณยังสามารถแยกแยะภาพ RAW, JPEG และ HEIF ได้จากนามสกุลไฟล์

 • ภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยตั้งค่าผู้ใช้ 2 จะถูกตั้งชื่อโดยมีอักขระตัวที่สี่เป็นเครื่องหมายขีดล่าง