การประหยัดพลังงาน

คุณสามารถปรับการกำหนดเวลาที่จะลดความสว่างแล้วปิดหน้าจอ เวลาที่จะปิดกล้อง และเวลาที่จะปิดช่องมองภาพหลังจากไม่ได้ใช้งานกล้อง (ลดความสว่างหน้าจอ ปิดหน้าจอ ปิดสวิตช์อัตโนมัติ และปิดช่องมองภาพ)

  1. เลือก [ตั้งค่า: ประหยัดพลังงาน]

  2. เลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

  • [ลดความสว่างหน้าจอ] และ [ปิดหน้าจอ] มีผลขณะแสดงหน้าจอถ่ายภาพ การตั้งค่าเหล่านี้ไม่มีผลระหว่างการแสดงเมนูหรือการเล่นภาพ
  • กล้องจะปิดระหว่างการแสดงเมนูหรือการเล่นภาพหลังจากเวลาที่กำหนดไว้ใน [ลดความสว่างหน้าจอ], [ปิดหน้าจอ] และ [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ผ่านไป
  • เพื่อปกป้องหน้าจอ กล้องจะปิดหน้าจอหลังจากที่หน้าจอมืดลงเป็นเวลา 30 นาที (ถึงแม้ว่ากล้องยังเปิดอยู่) แม้ว่า [ปิดหน้าจอ] และ [ปิดสวิตช์อัตโนมัติ] ถูกตั้งค่าเป็น [ไม่ใช้งาน]
  • [ปิดช่องมองภาพ] ยังมีผลขณะเปิดหน้าจออยู่ หลังจากเวลานี้ผ่านไป เซนเซอร์ช่องมองภาพจะปิดการทำงาน
  • เฉพาะ [ปิดช่องมองภาพ] เท่านั้นที่มีผลระหว่างการแสดงช่องมองภาพ หลังจากเวลานี้ผ่านไป เซนเซอร์ช่องมองภาพจะปิดการทำงานและช่องมองภาพจะปิดลง
  • ภาพบนหน้าจอจะแสดงในอัตราเฟรมที่ต่ำลงหลังจากหน้าจอลดความสว่างลงระหว่างสแตนด์บายการถ่ายภาพนิ่ง
  • ระบบปิดสวิตซ์อัตโนมัติจะไม่ทำงาน เมื่อกล้องทำการเชื่อมต่อผ่าน USB หรือ Mobile File Transfer