เสียงเตือน

 1. เลือก [ตั้งค่า: เสียงเตือน]

 2. เลือกตัวเลือก

  • ใช้งาน

   กล้องจะส่งเสียงเตือนหลังจากการโฟกัสและในการตอบสนองต่อการใช้งานแบบสัมผัส

  • ไม่ใช้งาน

   ปิดใช้งานการส่งเสียงเตือนสำหรับการยืนยันโฟกัส การถ่ายภาพแบบตั้งเวลา และการใช้งานแบบสัมผัส

หมายเหตุ

 • ตามค่าเริ่มต้น ระดับเสียงเตือนสำหรับการใช้งานแบบสัมผัสจะตั้งไว้เป็น [0] ()