การเรียกดูภาพด้วยปุ่มคะแนน+ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1

ในการแสดงภาพทีละภาพ คุณสามารถหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ขณะที่กดปุ่ม คะแนน/เสียงบันทึก ค้างไว้เพื่อข้ามภาพไปข้างหน้าหรือย้อนกลับตามวิธีการข้ามภาพที่ตั้งค่าไว้

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ข้ามภาพด้วยปุ่ม คะแนน+ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ]

 2. เลือกวิธีการข้ามภาพ

  หมายเหตุ

  • คุณสามารถกำหนดค่าคุณสมบัตินี้ได้เมื่อตั้งค่า [การเล่นภาพ: หน้าที่ปุ่มคะแนน/เสียงบันทึก] เป็น [คะแนน/การเรียกดูภาพ] หรือ [ป้องกันภาพ/การเรียกดูภาพ] ()
  • เมื่อใช้ [ข้ามภาพตามจำนวนที่กำหนด] คุณสามารถหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกจำนวนของภาพที่ต้องการข้าม
  • เมื่อใช้ [แสดงตามคะแนนภาพ] ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกคะแนน () การเลือก คะแนน จะแสดงภาพที่ให้คะแนนแล้วทั้งหมดในขณะที่คุณเรียกดู
 3. เลือกดูโดยการข้าม

  (1) วิธีการข้ามภาพ

  (2) ตำแหน่งการเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ
  • ในการแสดงภาพทีละภาพ ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 ขณะที่กดปุ่ม คะแนน/เสียงบันทึก ค้างไว้

   คุณสามารถเลือกดูภาพตามวิธีข้ามที่ตั้งค่าไว้ได้