การชดเชยระดับแสงด้วยตนเอง

การชดเชยแสงสามารถปรับระดับค่าแสงมาตรฐานที่ตั้งค่าโดยกล้องให้สว่างขึ้น (เพิ่มการเปิดรับแสง) หรือมืดลง (ลดการเปิดรับแสง)

การชดเชยแสงสามารถใช้งานได้ในโหมด [ระดับแสงยืดหยุ่น], [โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ], [ระบุค่าความเร็วชัตเตอร์], [ระบุค่ารูรับแสง] และ [ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง]

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชยแสงเมื่อตั้งค่าทั้งโหมด [ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง] และ ISO อัตโนมัติ โปรดดู M: ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง และดู Fv: ระดับแสงยืดหยุ่น สำหรับโหมด [ระดับแสงยืดหยุ่น]

 1. ตรวจสอบค่าแสง

  • กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง และตรวจสอบตัวแสดงระดับค่าแสง
 2. ปรับปริมาณการชดเชย

  ระดับแสงที่เพิ่มขึ้น ทำให้ภาพสว่างขึ้น

  ระดับแสงที่ลดลง ทำให้ภาพมืดลง

  • ตั้งค่าโดยดูที่หน้าจอในขณะที่คุณหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1
  • ไอคอน [ชดเชยแสง] จะแสดงขึ้นเพื่อระบุการชดเชยแสง
 3. ถ่ายภาพ

  • หากต้องการยกเลิกการชดเชยแสง ให้ตั้งค่าระดับแสง [ระดับแสง] ไปที่จุดบ่งชี้ค่าแสงมาตรฐาน ([จุดบ่งชี้ค่าแสงมาตรฐาน])

ข้อควรระวัง

 • หากตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ] () เป็นการตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก [ไม่ใช้งาน] ภาพอาจยังคงดูสว่างแม้ว่าจะปรับการชดเชยแสงที่ลดลงเพื่อทำให้ภาพมืดลง

หมายเหตุ

 • ปริมาณการชดเชยแสงจะยังคงมีผล แม้หลังจากที่คุณปรับสวิตช์เปิด/ปิดไปที่ ปิดเครื่อง