AF/ขับเคลื่อน

บทนี้จะอธิบายการทำงานของโฟกัสอัตโนมัติและโหมดขับเคลื่อน และแนะนำการตั้งค่าเมนูบนแถบ AF [โฟกัสอัตโนมัติ]

หมายเหตุ

  • โฟกัสอัตโนมัติ หมายถึง การโฟกัสอัตโนมัติ MF หมายถึง การโฟกัสด้วยตนเอง