การตั้งค่าโฟลเดอร์

คุณสามารถสร้าง และเลือกโฟลเดอร์ เพื่อบันทึกภาพที่ถ่ายได้อย่างอิสระ คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้ด้วย

การสร้างโฟลเดอร์

 1. เลือก [ตั้งค่า: ระบบบันทึก+เลือกการ์ด/โฟลฯ]

 2. เลือก [โฟลเดอร์]

 3. เลือก [สร้างโฟลเดอร์]

 4. เลือก [ตกลง]

  • หากต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้เลือก [เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์]

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 1. ป้อนตัวอักษรและตัวเลขที่คุณเลือก

  • คุณสามารถป้อนอักขระได้ห้าตัว
  • คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมูลโดยการเลือก [โหมดการป้อนข้อมูล]
  • หากต้องการลบอักขระเดียว ให้เลือก [ลบ] หรือกดปุ่ม ลบ
  • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 หรือ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 หรือ ปุ่มอเนกประสงค์ เพื่อเลือกอักขระ จากนั้นกดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อใส่ข้อมูล
 2. ออกจากการตั้งค่า

  • กดปุ่ม MENU จากนั้นกด [ตกลง]

การเลือกโฟลเดอร์

 • (1) จำนวนภาพในโฟลเดอร์
 • (2) หมายเลขไฟล์ต่ำสุด
 • (3) ชื่อโฟลเดอร์
 • (4) หมายเลขไฟล์สูงสุด
 • เลือกโฟลเดอร์จากหน้าจอเลือกโฟลเดอร์
 • ภาพที่ถูกถ่ายจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ที่เลือก

หมายเหตุ

 • โฟลเดอร์

 • โฟลเดอร์จะได้รับการตั้งชื่อดังเช่นใน “100EOSR3” ด้วยหมายเลขโฟลเดอร์สามหลักตามด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขห้าตัว หนึ่งโฟลเดอร์สามารถเก็บภาพได้สูงสุดถึง 9999 ภาพ (ไฟล์หมายเลข 0001–9999) เมื่อโฟลเดอร์เต็ม กล้องจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่มีหมายเลขโฟลเดอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งลำดับโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ หากมีการรีเซ็ตด้วยตนเอง () โฟลเดอร์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ สามารถตั้งหมายเลขโฟลเดอร์ได้จาก 100 ถึง 999
 • การสร้างโฟลเดอร์ด้วยคอมพิวเตอร์

 • เมื่อเปิดการ์ดบนหน้าจอ ให้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ที่มีชื่อเป็น “DCIM” เปิดโฟลเดอร์ DCIM และสร้างโฟลเดอร์เป็นจำนวนเท่าที่ต้องการ เพื่อบันทึกและจัดระเบียบภาพของคุณ “100ABC_D” เป็นรูปแบบที่จำเป็นสำหรับชื่อโฟลเดอร์และสามหลักแรกต้องเป็นหมายเลขโฟลเดอร์ในช่วง 100–999 อักขระห้าตัวสุดท้ายสามารถเป็นการรวมกันของตัวอักษร A ถึง Z แบบพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก ตัวเลข และขีดล่าง “_” ไม่สามารถใช้ช่องว่างได้ โปรดทราบด้วยว่าชื่อของสองโฟลเดอร์ไม่สามารถใช้หมายเลขโฟลเดอร์สามหลักร่วมกันได้ (เช่น “100ABC_D” และ “100W_XYZ”) แม้ว่าอักขระห้าตัวที่เหลือในแต่ละชื่อจะต่างกัน