การเปลี่ยนข้อมูลทิศทางภาพเคลื่อนไหว

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลทิศทางการเล่นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง (ซึ่งกำหนดว่าด้านใดที่จะอยู่ด้านบน)

  1. เลือก [การเล่นภาพ: เปลี่ยนข้อมูลการหมุนภาพเคลื่อนไหว]

  2. เลือกภาพเคลื่อนไหว

    • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวที่มีข้อมูลทิศทางที่จะเปลี่ยน
  3. เปลี่ยนข้อมูลทิศทาง

    • ขณะที่คุณดูกล้องและไอคอน ทิศทางภาพ ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ ให้กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อกำหนดว่าด้านใดอยู่ด้านบน การกดปุ่ม ตั้งค่า แต่ละครั้งจะแก้ไขข้อมูลการหมุนภาพเคลื่อนไหวดังนี้: [ทิศทางภาพเคลื่อนไหว] → [ทิศทางภาพเคลื่อนไหว ขวา] → [ทิศทางภาพเคลื่อนไหว ซ้าย]

ข้อควรระวัง

  • ภาพเคลื่อนไหวจะเล่นในแนวนอนบนกล้องและผ่านสัญญาณออกของวิดีโอ HDMI โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่า [ตั้งค่า: เพิ่มข้อมูลการหมุน ภาพเคลื่อนไหว] ()
  • ข้อมูลทิศทางภาพเคลื่อนไหวของภาพเคลื่อนไหวที่บันทึกด้วยกล้องอื่นจะไม่สามารถแก้ไขด้วยกล้องนี้ได้