การเรียกดูภาพด้วยปุ่มหมุนหลัก

หากต้องการแสดงภาพเดียว คุณสามารถหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อข้ามภาพไปข้างหน้าหรือกลับหลังโดยขึ้นอยู่กับวิธีข้ามที่คุณตั้งค่าไว้

 1. เลือก [การเล่นภาพ: ข้ามภาพด้วยปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก]

 2. เลือกวิธีการข้ามภาพ

  หมายเหตุ

  • เมื่อใช้ [ข้ามภาพตามจำนวนที่กำหนด] คุณสามารถหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกจำนวนของภาพที่ต้องการข้าม
  • เมื่อใช้ [แสดงตามคะแนนภาพ] ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลือกคะแนน () การเลือก คะแนน จะแสดงภาพที่ให้คะแนนแล้วทั้งหมดในขณะที่คุณเรียกดู
 3. เลือกดูโดยการข้าม

  (1) วิธีการข้ามภาพ

  (2) ตำแหน่งการเล่นภาพ

  • กดปุ่ม การเล่นภาพ
  • หากต้องการแสดงภาพเดียว ให้หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก

   คุณสามารถเลือกดูภาพตามวิธีข้ามที่ตั้งค่าไว้ได้