การใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB เสริมเพื่อชาร์จกล้อง

เมื่อใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB PD-E1 (แยกจำหน่าย) คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่แพ็ค LP-E19 ได้โดยไม่ต้องถอดออกจากกล้อง

 1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB

  • ในขณะที่ปรับสวิตช์เปิด/ปิดกล้องไปที่ ปิดเครื่อง ให้เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB เข้าไปในช่องสัญญาณ Digital จนสุด
 2. เชื่อมต่อสายไฟ

  • เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB และเสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ
  • การชาร์จแบตเตอรี่เริ่มต้นขึ้น และไฟแสดงสถานะ (1) จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
  • [กำลังชาร์จ] จะแสดงขึ้นบนแผง LCD
  • เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จ ไฟแสดงสถานะจะดับลง

ข้อควรระวัง

 • เพื่อปกป้องและรักษาแบตเตอรี่แพ็คให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม อย่าชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องนานเกิน 24 ชั่วโมง
 • แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วจะค่อยๆ สูญเสียประจุ แม้ว่าจะไม่ได้ใช้ก็ตาม
 • หากไฟแสดงสถานะการชาร์จไม่ติดสว่างหรือเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการชาร์จ (บ่งบอกโดยไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีเขียว) ให้ถอดปลั๊กสายไฟ ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่ใหม่ และรอสักครู่ก่อนเสียบปลั๊กอีกครั้ง หากปัญหายังคงมีอยู่ ให้นำกล้องไปยังศูนย์บริการแคนนอนใกล้บ้าน
 • ระยะเวลาการชาร์จและปริมาณการชาร์จจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อมและประจุที่เหลืออยู่
 • เพื่อความปลอดภัย การชาร์จในที่อุณหภูมิต่ำจะใช้เวลานานขึ้น
 • ไม่สามารถให้พลังงานกล้องด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้า USB PD-E1
 • อะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่มีจำหน่ายทั่วไปบางตัวได้รับการยืนยันแล้วว่าสามารถชาร์จและให้พลังงานกล้อง สำหรับรายละเอียด ตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของแคนนอน ()