การเก็บข้อมูลลบภาพฝุ่น

ข้อมูลการลบภาพฝุ่นใช้เพื่อลบจุดฝุ่นสามารถผนวกเข้ากับภาพในกรณีที่การทำความสะอาดเซนเซอร์ทิ้งฝุ่นไว้บนเซนเซอร์ ข้อมูลการลบภาพฝุ่นจะถูกใช้โดยซอฟต์แวร์ Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS) เพื่อลบจุดผงฝุ่นโดยอัตโนมัติ

การเตรียมพร้อม

 • ใช้เลนส์ RF หรือ EF
 • เตรียมวัตถุที่เป็นของแข็งสีขาว เช่น แผ่นกระดาษ
 • ปรับทางยาวโฟกัสของเลนส์เป็น 50 มม. หรือไกลกว่านั้น
 • ปรับสวิตช์เลือกโหมดโฟกัสของเลนส์ไปที่ MF และตั้งค่าโฟกัสเป็นระยะอนันต์ (∞) หากเลนส์ไม่มีสเกลแสดงระยะโฟกัส ให้หมุนหน้ากล้องกลับเข้าหาตัวคุณ และหมุนวงแหวนโฟกัสตามเข็มนาฬิกาจนสุด
 1. เลือก [การถ่ายภาพ: เก็บข้อมูลลบภาพฝุ่น]

 2. เลือก [ตกลง]

  • หลังจากทำความสะอาดเซนเซอร์โดยอัตโนมัติแล้ว จะมีข้อความปรากฏขึ้น ถึงแม้จะมีเสียงกลไกของชัตเตอร์ดังขึ้นขณะทำความสะอาด แต่จะไม่มีการถ่ายภาพแต่อย่างใด
 3. ถ่ายภาพวัตถุสีขาวล้วน

  • ถ่ายภาพวัตถุสีขาวล้วน (เช่น กระดาษสีขาวแผ่นใหม่) ให้เต็มหน้าจอ ที่ระยะ 20–30 ซม. (0.7–1.0 ฟุต)
  • เนื่องจากกล้องจะไม่บันทึกภาพดังกล่าว จึงสามารถเก็บข้อมูลได้แม้กล้องจะไม่เสียบการ์ด
  • เมื่อถ่ายภาพเสร็จ กล้องจะเริ่มเก็บข้อมูลการลบภาพฝุ่น เมื่อรับข้อมูลการลบภาพฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อความจะปรากฏขึ้น
  • หากกล้องไม่ได้รับข้อมูลอย่างสมบูรณ์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น ตรวจสอบข้อมูลใน การเตรียมพร้อม เลือก [ตกลง] และถ่ายภาพอีกครั้ง

การผนวกข้อมูลลบภาพฝุ่น

กล้องจะผนวกข้อมูลลบภาพฝุ่นที่ได้รับกับภาพทั้งหมดจากนี้ไป แนะนำให้เก็บข้อมูลลบภาพฝุ่นก่อนการถ่ายภาพ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ซอฟต์แวร์ Digital Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS) เพื่อลบจุดผงฝุ่นโดยอัตโนมัติ โปรดดูคู่มือการใช้งาน Digital Photo Professional

ขนาดไฟล์นั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการเก็บข้อมูลลบภาพฝุ่นที่ผนวกเข้ากับภาพ

ข้อควรระวัง

 • ไม่มีการเก็บข้อมูลลบภาพฝุ่นเมื่อใช้เลนส์ EF-S หรือเมื่อตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ภาพนิ่งตัดขอบ/อัตราส่วนภาพ] เป็น [1.6x (ตัดขอบ)]
 • ไม่มีการเพิ่มข้อมูลลบภาพฝุ่นลงในภาพเมื่อตั้งค่า [แก้ไขความคลาดส่วน] เป็น [ใช้งาน]
 • หากวัตถุดังกล่าวมีลวดลายหรือการออกแบบใดติดอยู่ อาจส่งผลให้กล้องตรวจพบว่าเป็นข้อมูลภาพฝุ่น และจะมีผลต่อความแม่นยำของการลบภาพฝุ่นด้วย Digtal Photo Professional (ซอฟต์แวร์ EOS)