การถ่ายภาพด้วย Speedlite

Speedlite ซีรี่ส์ EL/EX สำหรับกล้อง EOS

สามารถใช้คุณสมบัติของ Speedlite ซีรี่ส์ EL/EX (แยกจำหน่าย) ในการถ่ายภาพแบบใช้แฟลชด้วยกล้อง

สำหรับคำแนะนำ โปรดดูคู่มือการใช้งานของ Speedlite ซีรี่ส์ EL/EX

 • ความเร็วการซิงค์

  แตกต่างกันไปตามโหมดชัตเตอร์

  การตั้งค่า [การถ่ายภาพ: โหมดชัตเตอร์] ความเร็วการซิงค์
  กลไก 1/200 วินาที หรือช้ากว่า
  อิเล็ก.ม่านแรก 1/250 วินาที หรือช้ากว่า
  อิเล็กทรอนิกส์ 1/180 วินาที หรือช้ากว่า
 • ชดเชยระดับแสงแฟลช

  คุณสามารถปรับกำลังแสงแฟลช (ชดเชยระดับแสงแฟลช) เมื่อภาพแสดงบนหน้าจอ ให้กดปุ่ม หลายหน้าที่ หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลือกรายการชดเชยระดับแสงแฟลช จากนั้นหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อตั้งค่าปริมาณการชดเชยระดับแสงแฟลช คุณสามารถตั้งค่าการชดเชยระดับแสงแฟลชได้จนถึง ±3 ระดับ โดยปรับทีละ 1/3 ระดับ

 • ล็อคแฟลช FE

  ช่วยให้คุณได้ระดับแสงแฟลชที่เหมาะสมสำหรับส่วนที่ระบุของวัตถุ เล็งตำแหน่งกลางช่องมองภาพไปบนวัตถุ กดปุ่ม ล็อค AE ของกล้อง จากนั้นจัดองค์ประกอบภาพและถ่ายภาพ

ข้อควรระวัง

 • ไม่สามารถติด Speedlite บางตัวเข้ากับกล้องนี้ได้โดยตรง สำหรับรายละเอียด โปรดดู ฐานเสียบอเนกประสงค์
 • การตั้งค่า [การถ่ายภาพ: ปรับแสงเหมาะสมอัตโนมัติ] () เป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ไม่ใช้งาน] อาจยังคงทำให้ภาพดูสว่างแม้ว่าคุณจะตั้งค่าการชดเชยระดับแสงแฟลชที่ต่ำลงเพื่อให้ภาพมืดลง
 • การใช้การซิงค์ความเร็วสูงอาจทำให้เกิดแถบสีในภาพ ดำเนินการดังต่อไปนี้อาจช่วยลดแถบสีได้

  • แยก Speedlite ออกจากกล้อง
  • ลดความเร็วชัตเตอร์ลง
  • ตั้งค่า [ชัตเตอร์ซิงค์] เป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [ซิงค์ความเร็วสูง]
  • ตั้งค่า [การถ่ายภาพ: โหมดชัตเตอร์] เป็นตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก [อิเล็กทรอนิกส์]

หมายเหตุ

 • Speedlite จะเปิดแสงไฟช่วยปรับโฟกัสเป็นระยะตามความจำเป็น หากการโฟกัสอัตโนมัติทำได้ยากในภายใต้สภาวะแสงน้อย
 • คุณยังสามารถตั้งค่าการชดเชยระดับแสงแฟลชได้บนหน้าจอควบคุมทันใจ () หรือในการตั้งค่า [ตั้งค่าระบบแฟลช] ของ [การถ่ายภาพ: ควบคุม Speedlite ภายนอก] ()
 • กล้องสามารถเปิดใช้งาน Speedlite บางตัวได้โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดกล้อง สำหรับรายละเอียด โปรดดูคู่มือการใช้งานของ Speedlite ที่ใช้งานได้กับคุณสมบัตินี้

Speedlite ของแคนนอนรุ่นอื่นๆ นอกเหนือจากซีรี่ส์ EL/EX

 • สำหรับ Speedlite ซีรี่ส์ EZ/E/EG/ML/TL ที่ตั้งค่าเป็นโหมดแฟลชอัตโนมัติ A-TTL หรือ TTL แฟลชจะยิงแสงเต็มกำลังไฟเท่านั้น

  ตั้งค่าโหมดถ่ายภาพของกล้องเป็น [ตั้งค่าระดับแสงด้วยตนเอง] หรือ [ระบุค่ารูรับแสง] และปรับค่ารูรับแสงก่อนถ่ายภาพ

 • เมื่อคุณใช้งาน Speedlite ที่มีโหมดแฟลชกำหนดเอง ให้ถ่ายภาพในโหมดแฟลชกำหนดเอง

แฟลชที่ไม่ใช่ของแคนนอน

 • ความเร็วการซิงค์

  ความเร็วการซิงค์สำหรับชุดแฟลชขนาดเล็กที่ไม่ใช่ของแคนนอนจะแตกต่างกันไปตามโหมดชัตเตอร์

  การตั้งค่า [การถ่ายภาพ: โหมดชัตเตอร์] ความเร็วการซิงค์
  กลไก 1/200 วินาที หรือช้ากว่า
  อิเล็ก.ม่านแรก 1/250 วินาที หรือช้ากว่า
  อิเล็กทรอนิกส์ 1/180 วินาที หรือช้ากว่า

  ถ้าเป็นกรณีของแฟลชสตูดิโอขนาดใหญ่ ระยะเวลาของการฉายแฟลชของแฟลชจะนานกว่าของแฟลชขนาดเล็ก และแตกต่างกันออกไปในแต่ละรุ่น ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้ยืนยันว่าการซิงค์แฟลชทำงานอย่างถูกต้องโดยการถ่ายภาพทดสอบที่ความเร็วการซิงค์ประมาณ 1/60 วินาที ถึง 1/30 วินาที

 • ช่องต่อ PC

  • คุณสามารถใช้แฟลชพร้อมสายซิงค์ผ่านช่องต่อ PC ได้ () ช่องต่อมีเกลียวล็อคเพื่อป้องกันการถอดสายโดยไม่ตั้งใจ
  • ช่องต่อ PC ไม่มีขั้ว สามารถเชื่อมต่อสายซิงค์ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงขั้ว

ข้อควรระวัง

 • การใช้กล้องกับแฟลชเฉพาะหรืออุปกรณ์เสริมแฟลชสำหรับกล้องของผู้ผลิตรายอื่นอาจเสี่ยงต่อการทำงานผิดปกติและแม้กระทั่งเกิดความเสียหาย
 • อย่าเชื่อมต่อแฟลชที่มีแรงดันไฟฟ้าขาออก 250 V หรือสูงกว่าเข้ากับช่องต่อ PC ของกล้อง
 • อย่าติดตั้งแฟลชที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงเข้ากับช่องเสียบแฟลชภายนอกของกล้อง เนื่องจากแฟลชอาจไม่ทำงาน

หมายเหตุ

 • คุณสามารถใช้แฟลชหนึ่งตัวที่ติดตั้งเข้ากับช่องเสียบแฟลชภายนอกของกล้องและอีกหนึ่งตัวที่เชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อ PC ได้ในเวลาเดียวกัน