สัญญาณออก HDMI HDR

คุณสามารถดูภาพ RAW หรือ HEIF ในโหมด HDR ได้โดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับโทรทัศน์ HDR

  1. เลือก [การเล่นภาพ: สัญญาณออก HDMI HDR]

  2. เลือก [เปิด]

หมายเหตุ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ HDR มีการตั้งค่าสัญญาณเข้า HDR ไว้ สำหรับรายละเอียดการเปิด/ปิดสวิตซ์สัญญาณเข้าบนโทรทัศน์ โปรดดูคู่มือโทรทัศน์
  • ภาพอาจจะไม่เหมือนตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโทรทัศน์ที่ใช้
  • บนโทรทัศน์แบบ HDR ข้อมูลบางอย่างอาจไม่แสดงผลขึ้น
  • แนะนำให้ใช้การประมวลผลภาพ RAW แบบควบคุมทันใจ หากคุณจะต้องประมวลผลภาพ RAW ในขณะที่ดูสัญญาณออก HDMI HDR