Tillbehör

Originaltillbehör från Canon rekommenderas

Kameran är utformad för att fungera optimalt med originaltillbehör från Canon. Därför rekommenderas du använda den här produkten med originaltillbehör.

Canon ansvarar inte för eventuella skador på produkten och/eller olyckor som brand eller liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel ett batteri som läcker och/eller exploderar). Observera att reparationer på grund av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon inte täcks av reparationsgarantin, även om du kan begära sådana reparationer men betala för dessa.

Var försiktig

  • Batteriet LP-EL är endast avsett för Canon-produkter. Om du använder det med en icke-kompatibel batteriladdare eller produkt kan det leda till fel eller olyckor som Canon inte kan hållas ansvariga för.