Om den här handboken

Symboler i den här handboken

Inställningsratt Syftar på inställningsratten.
Timer 12 sekunder/Timer 16 sekunder Anger att respektive funktion förblir aktiv under cirka 12 sek. eller 16 sek. efter att du släppt upp knappen.
  • Ikoner som används på blixten såsom knapparna och displayer på skärmen etc. används dessutom för att beskriva manöverknappar och inställningspositioner i handboken.
Länk Indikerar en länk till ett relaterat ämne.
Varning

Beskriver de försiktighetsåtgärder som ska vidtas för att förhindra problem vid fotografering.

Kompletterande information

Beskriver kompletterande information och förklaringar.

till höger om sidrubriken anger att funktionen fungerar när kameran är i fotograferingsmetoden Flexibel AE Programautomatik Tidsförval AE Bländarförval AE Bulb (B) Manuell exponering (avancerad fotograferingszon).

Felsökning Tillhandahåller felsökningsinformation.

Antaganden i bruksanvisningen

  • Hanteringen som beskrivs utgår från att både Speedlite-aggregatets och kamerans strömbrytare är ställda på ON ().
  • De ikoner som används i texten för knappar, rattar och symboler är identiska med dem som finns på Speedlite-aggregatet och kameran.
  • Ställ in en funktion genom att trycka joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid på Inställningsratt för att välja funktionen.
  • tryck på knapp Ångra för att avsluta funktionsinställningen.
  • Hanteringen som beskrivs utgår från att standardinställningarna används för Speedlite-aggregatets funktioner för egen programmering och personliga funktioner, samt för kamerans meny och funktioner för egen programmering.