Trådlös blixtfotografering med optisk överföring

Med ett Canon Speedlite-aggregatet (mottagare) utrustat med en funktion för trådlös fotografering med optisk överföring kan du fotografera trådlöst med multiblixtteknik på samma sätt som vid normal fotografering med E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik och strobfotografering.

Systemet är konstruerat så att inställningarna för EL-1 (sändarenheten) tillämpas automatiskt på den trådlöst styrda EL-1 (mottagarenheten). Därför behöver du inte hantera mottagarenheten medan du fotograferar.

Positionering och räckvidd

 • Automatisk blixtfotografering med 1 blixtmottagare ()

  (1) Inomhus

  (2) Utomhus

  (3) SÄNDARE

  (4) Om 80°

  (5) Överföringsräckvidd

  (6) Om 8 m

  (7) Om 12 m

  (8) Om 10 m

  (9) Om 15 m

 • Automatisk blixtfotografering med mottagare indelade i grupper (, )

  Du kan dela mottagarenheterna i två eller tre grupper och utföra E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik medan du ändrar inställningsljuset (blixtenergin).

  (1) 2 (A, B) grupper

  (2) 3 (A, B, C) grupper

  Var försiktig

  • Om blixtgrupp C riktas rakt mot huvudmotivet kan resultatet bli överexponerat.
  • Tänd en testblixt () och ta en testbild innan du börjar fotografera.
  • För att undvika överföringsstörningar bör du inte placera några föremål mellan sändarenheten och mottagarenheten.

  Obs!

  • Använd mini-stativet som medföljer mottagarenheten och placera dess mottagare mot sändarenheten.
  • Vid fotografering inomhus kan överföringen reflekteras på väggen vilket kan leda till att kameran aktiveras även när layouten fortfarande är preliminär.

Gruppstyrning

Blixtgrupp A

Om du behöver mer blixtenergi eller vill ha mer avancerad belysning kan du öka antalet mottagarenheter. Ställ helt enkelt in ytterligare en mottagarenhet i den blixtgrupp (A, B eller C) som du vill öka blixtenergin för. Det finns inga begränsningar för hur många enheter som kan användas.

Om du exempelvis ställer in en blixtserie med tre mottagarenheter på A hanteras och styrs de tre enheterna som en enda blixtserie A med stor blixtenergi.

Var försiktig

 • Välj A:B C för att tända de tre blixtgrupperna A, B och C tillsammans. Med inställningen A:B tänds inte blixtgrupp C.
 • Om blixtgrupp C riktas rakt mot huvudmotivet kan resultatet bli överexponerat.
 • Med vissa EOS-filmkameror som har stöd för E-TTL-blixtautomatik kan du inte utföra trådlös multiblixtfotografering med ett inställningsljus inställt.

Obs!

 • Inställningsljuset 8:1 till 1:1 till 1:8 motsvarar 3:1 till 1:1 till 1:3 (1/2 steg) när det omvandlas till antal steg.