Testblixt/inställningsblixt från en mottagarenhet

Under trådlös fotografering med radioöverföring kan en testblixt och inställningsblixt () utföras från EL-1-enheten som mottagarenhet.

 1. Tryck joysticken vertikalt.

 2. Tänd blixten.

  [Testblixt]

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj TEST. Tryck sedan joysticken vertikalt.

  [Inställningsljus] ()

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj MODELL. Tryck sedan joysticken vertikalt.
  • En blixtsignal skickas från mottagarenheten till sändarenheten och en trådlös systemtestblixt eller inställningsblixt tänds.

Var försiktig

 • Inställningsblixt går inte att använda från en mottagarenhet med kameror som släpptes före 2011 eller med EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D eller EOS 1200D.
 • Se ”Inställningsljus” för försiktighetsåtgärderna relaterade till inställningsblixt.
 • När C.Fn-02-1 är inställt på sändarenheten () tänds inte inställningsblixten även om du väljer MODELL.

Obs!

 • Om det finns två eller flera sändarenheter () skickas blixtsignalen till huvudsändaren.