Förvalsläge för serietagning

Beroende på kameran kan blixtfotografering utföras med [CSP] (förvalsläge för serietagning). I förvalsläget för serietagning sänks blixtens utmatning automatiskt med ett stopp jämfört med normal blixtfotografering och ISO-talet höjs istället automatiskt med ett stopp. Detta är effektivt när du utför bildserietagningar eller när du vill spara på blixtens batteri. Se kamerans användarhandbok som behandlar automatisk extern blixtmätning för mer information.

  1. Välj METOD med joysticken.

  2. Ställ in blixtmetoden.

    • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj CSP. Tryck sedan joysticken vertikalt.

Obs!

  • Om bländarvärdet är stort eller avståndet till motivet är långt blir det svårt att uppnå kontinuerliga blixtar och att sänka batteriförbrukningen etc.
  • För kameror som inte har stöd för förvalsläge för serietagning är blixtmetoden inställd på ETTL när du fotograferar.