Blixtstyrning via kamerans menyskärm

Nät du använder EOD DIGITAL-kameror som släpptes under och efter 2007 kan du ställa in blixtfunktioner eller egen programmering via kamerans menyskärm.

Information om kamerans funktioner finns i dess användarhandbok.

Blixtfunktionsinställningar

 1. Välj [Styrn. av separat Speedlite].

  • Välj [Styrn. av separat Speedlite] eller [Blixtstyrning].
 2. Välj [Blixtfunktions-inställningar].

  • Välj [Blixtfunktions-inställningar] eller [Funktionsinst. extern blixt].
  • Inställningsskärmen visas.
 3. Ställ in funktionen.

  • Hur inställningsskärmen och alternativen ser ut varierar beroende på vilken kamera som används.
  • Välj ett alternativ och ställ in funktionen.

  Exempel 1

  Exempel 2

Inställningar på skärmen Blixtfunktionsinställningar

 • EOS DIGITAL-kameror som släppts under och efter 2012

  På kamerans [Blixtfunktions-inställningar]- eller [Funktionsinst. extern blixt]-skärm kan du konfigurera normal fotografering, trådlös fotografering med radioöverföring eller trådlös fotografering med optisk överföring.

  Även om EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D och EOS 1200D släpptes från 2012 och framåt är de inställbara funktionerna desamma som med EOS DIGITAL-kameror som släpptes från 2007 till 2011.

 • EOS DIGITAL-kameror som släppts mellan 2007 och 2011

  EOS-1Ds Mark III, EOS-1D Mark IV/III, EOS 5D Mark II, EOS 7D, EOS 60D, EOS 50D, EOS 40D, EOS 600D, EOS 550D, EOS 500D, EOS 450D, EOS 1100D, EOS 1000D

  På kamerans [Blixtfunktions-inställningar]- eller [Funktionsinst. extern blixt]-skärm kan du konfigurera inställningarna för normal fotografering eller trådlös fotografering med optisk överföring. Använd "trådlös fotografering med radioöverföring" genom att ställa in funktionerna via blixten.

De inställbara funktionerna är som följer. Inställningarna kan variera beroende på vilken kamera som används, blixtmetod och inställningar för trådlös funktion m.m.

Funktion
Blixttändning /Av
E-TTL-balans Bevara känslan/Standard/Blixtprioritet
E-TTL II mätare Ev (ansiktsprio)/Evaluerande/Genomsnitt
Blixtstyrn. serie E-TTL varje bild/E-TTL 1:a bild
Blixtsynktid i Av-läget
Blixtmetod E-TTL II-blixtmätning (blixtautomatik)/Manuell blixtinställning/MULTI-blixt (stroboskop)/Aut. extern blixtmätning/Man. extern blixtmätning/Prioritetsläge för serietagning
Trådlösa funktioner Trådlös:Av/radioöverföring/optisk överföring
Blixtzoom (blixtens täckning)
Slutarsynkronisering Synkronisera med 1:a ridån/Synkronisera med 2:a ridån/Höghastighetssynkronisering
Blixtexponeringskompensation
Variation blixtexponering
 • Blixttändning

  Ställ in på [] för att aktivera blixtfotografering. Om du enbart vill använda blixtens AF-hjälpbelysning ska du ställa in den på [Av].

 • E-TTL-balans

  Du kan ställa in kvaliteten (efter smak) på blixtfotot efter dina önskemål. Beroende på inställningarna kan du ändra inställningsljuset mellan omgivande ljus och blixtljus.

 • E-TTL II mätare

  När detta är inställt på [Ev (ansiktsprio)] justeras blixten för att passa motivet. Serietagningshastigheten under snabb serietagning är långsammare än [Evaluerande] eller [Genomsnitt]. När [Evaluerande] är inställd utförs blixtstyrning med prioritet till tändning under serietagning. Om [Genomsnitt] har ställts in görs en genomsnittlig blixtexponeringsmätning för hela motivet. Blixtexponeringskompensation kan behövas beroende på vilket motiv du har.

 • Blixtstyrn. serie

  När detta är inställt på [E-TTL varje bild] justeras blixten för varje bildtagning. När detta är inställt på [E-TTL 1:a bild] justeras blixten en gång innan serietagning. Den andra och de efterföljande bilderna tas också med blixtenergin från den första bilden. Detta är effektivt när du vill prioritera serietagningshastigheten utan att ändra kompositionen.

 • Blixtsynktid i Av-läget

  Du kan ställa in blixtsynktiden vid fotografering med bländarförval AE Bländarförval AE med Speedlite-aggregatet.

 • Blixtmetod

  Du kan välja den blixtmetod som passar bäst för din blixtfotografering bland [E-TTL II-blixtmätning], [Manuell blixtinställning], [MULTI-blixt (stroboskop)], [Aut. extern blixtmätning] och [Man. extern blixtmätning] eller [Prioritetsläge för serietagning].

 • Trådlösa funktioner

  Du kan ställa in trådlös fotografering med radioöverföring och trådlös fotografering med optisk överföring. Se ”Trådlös blixtfotografering med radioöverföring” och ”Trådlös blixtfotografering med optisk överföring” för mer information.

 • Blixtzoom (blixtens täckning)

  Du kan ställa in blixtens täckning för Speedlite-blixten. När du valt [Automatisk blixtzoom] ställs blixtens täckning in automatiskt efter objektivets brännvidd och kamerans bildsensorstorlek ().

 • Slutarsynkronisering

  Du kan välja tidpunkten/metoden för blixttändningen bland [Synkronisera med 1:a ridån], [Synkronisera med 2:a ridån] eller [Höghastighetssynkronisering]. Ställ in på [Synkronisera med 1:a ridån] för normal blixt.

 • Blixtexponeringskompensation

  Du kan ändra blixtenergin på liknande sätt som med exponeringskompensation. Du kan ställa in värdet för blixtexponeringskompensation med upp till ±3 steg i 1/3 steg.

 • Variation blixtexponering

  Du kan ta tre bilder medan blixtenergin ändras automatiskt. Det inställningsbart omfånget är upp till ±3 steg i 1/3 steg.

 • Radera inst.

  När [Återställ blixtinställningar] eller [Radera inst.] är valt kan du återställa blixtens inställningar till dess standardinställningar.

Var försiktig

 • Om blixtens täckning ställs in automatiskt, t.ex. när bounceadaptern har monterats eller när en diffusor används går det inte att ställa in [Blixtzoom] (blixtens täckning).

Obs!

 • [Inbyggd blixt] och [E-TTL II mätare] visas i steg 2 eller steg 3 i ”Blixtfunktionsinställningar” (skärmlayouter och procedurer varierar beroende på vilken kameramodell som används).
 • Om blixtexponeringskompensation är inställt på blixten kan den inte utföras från kameran. Om båda är inställda samtidigt prioriteras inställningen på blixten.

C.Fn blixtinställningar

Du kan ställa in egen programmering för Speedlite-enheten via kamerans menyskärm. Alternativen som visas beror på vilken kamera som används. När C.Fn-21 till 23 inte visas kan du ställa in dem med hjälp av Speedlite-aggregatet. Se ”Inställningar som kan ändras med egen programmering” för egen programmering.

 1. Välj [C.Fn blixtinställningar].

  • Välj [C.Fn blixtinställningar] eller [C.Fn inställn. extern blixt].
 2. Ställ in funktionerna för egen programmering.

  • Välj numret för egen programmering (1) och ställ in funktionen.
  • Välj [Radera inst.] i steg 1 och välj [Radera alla Speedlite C.Fn] eller [Radera C.Fn inst. ext. blixt] för att rensa alla inställningar för Egen programmering.

Var försiktig

 • När du använder en kamera som släpptes under 2011 eller tidigare eller med EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D eller EOS 1200D, rensas inte inställningarna för C.Fn-21 till 23 även om [Radera alla Speedlite C.Fn] eller [Radera C.Fn inst. ext. blixt] är valda. När du följer stegen i ”Radera alla funktioner för egen programmering/personliga funktioner” på sidan () rensas alla funktioner för egen programmering (förutom C.Fn-00).
 • Personliga funktioner (P.Fn) kan inte ställas in eller alla rensas samtidigt från kamerans menyskärm. Ställ in dem med hjälp av blixten.