Extern blixtmätning

Speedlite-aggregatets inbyggda externa mätsensor mäter blixten som reflekteras från motivet i realtid och stänger av blixttändningen automatiskt när standardexponeringen har nåtts.

”Automatisk extern blixtmätning” kan användas med EOS DIGITAL-kameror som släpptes under 2007 eller senare. ”Manuell extern blixtmätning” kan användas med alla EOS-kameror.

Ext.A: Automatisk extern blixtmätning

Du kan fotografera i helautomatiskt blixtläge. Blixtenergin justeras automatiskt utifrån kamerans ISO-tal och bländarvärde.

 1. Välj METOD med joysticken.

 2. Ställ in blixtmetoden till Ext.A.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj Ext.A. Tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Blixtens räckvidd (1) visas när du trycker ned kamerans avtryckare halvvägs.

Obs!

 • När Ext.A är inställd kan blixtexponeringskompensation () och FEB-fotografering () utföras.

Ext.M: Manuell extern blixtmätning

Du kan ställa in Speedlite-aggregatet manuellt med ISO-talet och bländarvärdet inställt på kameran. Blixtenergin justeras automatiskt efter det ISO-tal och bländarvärde du ställt in.

 1. Välj METOD med joysticken.

 2. Ställ in blixtmetoden till Ext.M.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj Ext.M. Tryck sedan joysticken vertikalt.
 3. Ställ in samma ISO-tal som på kameran.

  • Tryck joysticken vertikalt.
  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid på Inställningsratt för att välja (1) och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa in ISO-talet och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • ISO-talet kan ställas in på mellan ISO 25 till 819200, i 1/3 steg.
 4. Ställ in samma bländarvärde som på kameran.

  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid på Inställningsratt för att välja (2) och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa in bländarvärdet och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Blixtens räckvidd motsvarar det förinställda ISO-talet och bländarvärdet som visas.

Obs!

 • När du fotograferar med inställningen Ext.M och synkroniseringen på kameran och Speedlite-aggregatet anslutna med en kommersiellt tillgänglig synkroniseringskabel kan du fotografera utan att fästa blixten på kameran.
 • Om du ansluter ett annat Speedlite-aggregat till dess synkroniseringsterminal med en synkroniseringskabel avfyras den inte.