Stroboskopisk blixt

När stroboskopisk blixt används med lång slutartid kan du fånga flera rörelser i följd i en enda bild, vilket påminner om stop-motion-bilder.

Med stroboskopisk blixt ställer du in blixtenergin, antalet blixtar och blixtfrekvensen (antal blixtar per sekund = Hz). Se ”Högsta antal kontinuerliga blixtar” för information om hur många kontinuerliga blixtar som kan tändas.

 1. Välj METOD med joysticken.

 2. Ställ in blixtmetoden till MULTI.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj MULTI. Tryck sedan joysticken vertikalt.
 3. Tryck joysticken vertikalt för att välja ett alternativ.

  • Tryck joysticken uppåt/nedåt/vänster/höger eller vrid på Inställningsratt för att välja antingen tändningsfrekvensen (1), tändningsantal (2) eller tändningsenergin (3) och tryck sedan joysticken vertikalt.
 4. Ställ in värdet.

  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa in värdet och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Ställ in blixtenergin, antalet blixtar och blixtfrekvensen genom att upprepa steg 3 och 4.

Så fastställer man slutartiden

För att säkerställa att slutaren förblir öppen till slutet av de kontinuerliga blixtarna för stroboskopisk blixt måste du ställa in kameran med en slutartid som beräknas med följande ekvation.

Antal blixtar ÷ blixtfrekvens = slutartid

Om antalet blixtar exempelvis ställs in på 10 (gånger) och blixtfrekvensen på 5 (Hz) ska du ställa in slutartiden på 2 sekunder eller längre.

Var försiktig

 • För att undvika försämring och skada på blixthuvudet på grund av överhettning bör du ställa in upprepad fotografering med stroboskopisk blixt till 30 gånger eller mindre. Efter 30 gånger bör du låta den svalna i minst 10 min.
 • Om du fotograferar mer än 30 upprepade gånger aktiveras säkerhetsfunktionen och begränsningar på blixttändningen träder i kraft. Om detta händer bör du låta blixten svalna i minst 50 minuter.

Obs!

 • När du använder stroboskopisk blixt är det mest effektivt att kombinera ett mycket reflekterande motiv med en mörk bakgrund.
 • Vi rekommenderar att du använder ett stativ och en fjärrutlösare.
 • Varken blixt med 1/1 effekt eller 1/2 effekt kan ställas in.
 • Du kan också använda stroboskopisk blixt även när kamerans fotograferingsmetod är inställd på bulb (Bulb (B)) (bulbfotografering).
 • När antalet blixtar visas som ”----” tänds blixtarna kontinuerligt till slutaren stängs eller till laddningen tar slut. Högsta antal kontinuerliga blixtar visas i tabellen på nästa sida.
 • Kort synkroniseringstid () kan inte ställas in samtidigt som stroboskopisk blixt.

Högsta antal kontinuerliga blixtar

När antalet blixtar visas som ”----” (streck) är det maximala antalet blixtar såsom visas i tabellen nedan.

Blixtenergi/Hz 1 2 3 4 5 6–7 8–9
1/4 7 6 5 4 4 3 3
1/8 14 14 12 10 8 6 5
1/16 30 30 30 20 20 20 10
1/32 60 60 60 50 50 40 30
1/64 90 90 90 80 80 70 60
1/128 100 100 100 100 100 90 80
1/256 100 100 100 100 100 100 100
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100
Blixtenergi/Hz 10 11 12–14 15–19 20–50 60–199 250–500
1/4 2 2 2 2 2 2 2
1/8 4 4 4 4 4 4 4
1/16 8 8 8 8 8 8 8
1/32 20 20 20 18 16 12 10
1/64 50 40 40 35 30 20 15
1/128 70 70 60 50 40 40 30
1/256 100 100 100 100 80 80 60
1/512 100 100 100 100 100 100 100
1/1024 100 100 100 100 100 100 100
1/2048 100 100 100 100 100 100 100
1/4096 100 100 100 100 100 100 100
1/8192 100 100 100 100 100 100 100