Sätt i batteriet

Använd batteriet LP-EL som strömförsörjning.

 1. Öppna luckan.

  • Skjut locket åt höger medan du skjuter låsspaken nedåt för att öppna locket till batteriluckan.
 2. Sätt i batteriet.

  • Följ indikationen och sätt i batteriet från sidan av batteriets kontaktpunkt.
 3. Stäng luckan.

  • Stäng batteriluckan och skjut den åt vänster.
  • När den snäpps på plats är batteriluckan låst.

Tändningsintervall och antal blixtar

Endast EL-1

Tändningsintervall Antal blixttändningar
Quickflash Normal blixt
Cirka 0,1 till 0,8 sek Cirka 0,1 till 0,9 sek Cirka 335 till 2345 gånger

Med funktionen Quickflash kan du fotografera med blixt innan den är helt uppladdad ().

AKTA

 • Vid serietagning med blixt bör du inte vidröra blixthuvudet, batterierna eller området i närheten av batteriutrymmet.

  Om kontinuerliga blixtar eller inställningsljus tänds upprepade gånger med korta intervall, bör du inte vidröra blixthuvudet, batteriet eller området i närheten av batteriutrymmet. Blixthuvudet, batterierna och området i närheten av batteriutrymmet blir heta vilket leder till risk för brännskador.

 • Rör inte vid samma del under en längre tid när du använder Speedlite-aggregatet.

  Även om produkten inte känns för varm kan lång kontakt med samma kroppsdel förorsaka lätta brännskador, t.ex. hudrodnad eller blåsor.

Obs!

 • När Batterinivå 0 visas eller när LCD-displayen stängs av vid uppladdning kan du sätta i nya batterier.