Blixtexponeringskompensation

Du kan ändra blixtenergin på liknande sätt som med exponeringskompensation. Du kan ställa in värdet för blixtexponeringskompensation med upp till ±3 steg i 1/3 steg.

 1. Välj Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt med joysticken.

 2. Ställ in värdet för blixtexponeringskompensationen.

  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa in mängden kompensations och tryck joysticken vertikalt.
  • ”0,3” indikerar 1/3 steg och ”0,7” indikerar 2/3 steg.
  • Återställ kompensationsvärdet till ”±0” för att stänga av blixtexponeringskompensationen.
  • Efter att värdet har ändrats ställs det ändrade värdet in även om du trycker joysticken uppåt och nedåt.
  • Efter att värdet har ändrats ställs det ändrade värdet inte in om du trycker på knappen Ångra.

Obs!

 • I allmänhet ställer du in högre exponeringskompensation för ljusa motiv och minskad exponeringskompensation för mörka motiv.
 • Om kamerans exponeringskompensation är inställd på 1/2 steg blir blixtexponeringskompensationen upp till ±3 steg i 1/2 steg.
 • När blixtexponeringskompensationen ställts in på både blixten och kameran prioriteras blixtinställningen.
 • Du kan ställa in blixtexponeringskompensationens värde genom att vrida på Inställningsratt direkt utan att välja Exponeringskompensation för blixt/utmatningsinställning för blixt med joysticken (C.Fn-13).