Tekniska data

Typ

Typ Tillbehörsfäste E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik för Speedlite-aggregatet
Kompatibla kameror

EOS-serien har stöd för E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik

Mer information finns på Canons webbplats.

Blixthuvud

Ledtal

Ledtal för normal blixt

Maximalt ledtal (ungefär ISO 100)

Ljusfördelning Enhet Blixtens täckning
14mm *1 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
Standard m 14,1 27,3 27,9 31,9 36,6 42,9 46,9 51,1 54,0 60,0
Ledtalsprioritet m 31,9 31,9 36,6 42,9 48,6 54,0 55,4 60,0 60,0
Ljusfördelningsprioritet m 27,3 27,3 27,3 29,0 33,5 36,6 42,9 46,9 51,1

1: När man använder en diffusor.

Ledtal för kort synkroniseringstid

Maximalt ledtal (ungefär ISO 100)

Slutartid Enhet Blixtens täckning
14mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
1/125 m 8,8 17,0 17,4 19,8 22,8 26,7 29,2 31,8 33,6 37,3
1/250 m 7,5 14,5 14,8 16,9 19,4 22,7 24,8 27,1 28,6 31,8
1/500 m 4,9 9,5 9,7 11,1 12,8 15,0 16,4 21,7 23,0 25,5
1/1000 m 3,5 6,7 6,9 7,9 9,0 10,6 11,6 16,6 17,6 19,5
1/2000 m 2,5 4,8 4,9 5,6 6,4 7,5 8,2 12,3 13,0 14,4
1/4000 m 1,7 3,4 3,4 3,9 4,5 5,3 5,8 8,9 9,4 10,4
1/8000 m 1,2 2,4 2,4 2,8 3,2 3,7 4,1 6,4 6,7 7,5

Ledtal för manuell blixt

Maximalt ledtal (ungefär ISO 100)

Blixtenergi Enhet Blixtens täckning
14mm 24mm 28mm 35mm 50mm 70mm 80mm 105mm 135mm 200mm
1/1 m 14,1 27,3 27,9 31,9 36,6 42,9 46,9 51,1 54,0 60,0
1/2 m 10,0 19,3 19,7 22,6 25,9 30,3 33,2 36,1 38,2 42,4
1/4 m 7,1 13,7 14,0 16,0 18,3 21,5 23,5 25,6 27,0 30,0
1/8 m 5,0 9,7 9,9 11,3 12,9 15,2 16,6 18,1 19,1 21,2
1/16 m 3,5 6,8 7,0 8,0 9,2 10,7 11,7 12,8 13,5 15,0
1/32 m 2,5 4,8 4,9 5,6 6,5 7,6 8,3 9,0 9,5 10,6
1/64 m 1,8 3,4 3,5 4,0 4,6 5,4 5,9 6,4 6,8 7,5
1/128 m 1,2 2,4 2,5 2,8 3,2 3,8 4,1 4,5 4,8 5,3
1/256 *1 m 0,9 1,7 1,7 2,0 2,3 2,7 2,9 3,2 3,4 3,8
1/512 *1 m 0,6 1,2 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,7
1/1024 *1 m 0,4 0,9 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9
1/2048 *1 m 0,3 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
1/4096 *1 m 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9
1/8192 *1 m 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7

1: Den kan inte användas när du ställer in kort synkroniseringstid eller trådlös optisk överföring

Blixtens täckning
(brännvidd för 35mm full-frame)
14mm

Diffusor: Manuell

* Inte kompatibel med EF15mm f/2.8 Fisheye eller EF8-15mm f/4L Fisheye USM-fotograferingsvinklar

24mm

Zoom

 • A: Auto

  Blixtens täckningen ställs in automatiskt och tar hänsyn till inställningarna [Autozoom för sensorformat] och [Ljusfördelning] vid objektivets brännvidd

 • M: Manuell

  Blixtens täckning ställs in manuellt

  * Inställningarna [Autozoom för sensorformat] och [Ljusfördelning] beaktas inte

28mm
35mm
50mm
70mm
80mm
105mm
135mm
200mm
Vinkel för indirekt blixt
Riktning för indirekt blixt Vinkel för indirekt blixt (cirka)
Upp 0° * 45° 60° 75° 90°* 120°
Ned
Vänster 0° * 60° 75° 90° 120° 150° 180°
Höger 60° 75° 90° 120° 150° 180°

Position där låset för indirekt blixt ansätts

Blixttid
 • Normal blixt

  Blixtenergi Blixttid: (cirkatid i sek.) Blixtenergi Blixttid: (cirkatid i sek.)
  1/1 1/960 1/128 1/37020
  1/2 1/1200 1/256 1/46840
  1/4 1/2600 1/512 1/57000
  1/8 1/4790 1/1024 1/80300
  1/16 1/8510 1/2048 1/82670
  1/32 1/14750 1/4096 1/91520
  1/64 1/26790 1/8192 1/107800
Överföring av färgtemperatur-information

Stöds

Färgfilter Ett färgfilter av hård typ (två typer) stöds.

Exponeringsinställning

Blixtmetoder (metoder för exponerings-inställning)

Blixtmetoder och tillgängliga funktioner

Blixtmetod Blixt-exponerings-kompensation FEB FE-lås Trådlös
Radio-överföring Optisk överföring
E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik *1
Manuell blixt
Stroboskopisk blixt
Automatisk extern blixtmätning ○ *2
Manuell extern blixtmätning
Förvalsläge för serietagning
Grupptändning *3 ○ *4

1: Ställ in automatiskt när kamerans fotograferingsmetod är inställd på metoderna baszon

2: Endast grupptändning är tillgänglig

3: Kan endast ställas in när Speedlite-aggregatet används som sändare vid trådlös radioöverföring

4: Endast grupper inställda till E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik

Blixtens räckvidd

Svagt förreglingsintervall under följande förhållanden

 • Sensorstorlek: 35mm full-frame
 • Blixtens täckning: 50 mm
 • Bländarvärde: f/1.4
 • ISO 100
 • Ljusfördelning: Standard
Tändningsförhållanden Blixtens räckvidd (ungefärlig)
Normal blixt
(Lampa för uppladdad blixt: tänd)
0,5–26,1 m
Quickflash
(Lampa för uppladdad blixt: blinkar)
0,5–16,0 m
Kort synkroniseringstid
(Slutartid: 1/250)
0,5–13,8 m
Blixtexponerings-kompensation

±3 steg om 1/3 steg eller 1/2 steg *1

Speedlite-aggregatets blixtexponeringskompensation har företräde om den utförs av både Speedlite-aggregatet och kameran. Användare som föredrar att aktivera blixtexponeringskompensationen via kameran bör ställa in blixtexponeringskompensationen på Speedlite-aggregatet till 0.

1: Motsvarar inställbara exponeringssteg på kameran

FEB

±3 steg om 1/3 steg eller 1/2 steg *1

FEB inaktiveras automatiskt efter tre bilder

Kan användas med blixtexponeringskompensation och FE-lås

1: Motsvarar inställbara exponeringssteg på kameran

FE-lås Stöds
FE-minne Stöds
Synkronisering
Trådlös Blixtmetod Synkronisering med 1:a ridån Synkronisering med andra ridån Blixt med kort synkroniseringstid
AV E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik
Manuell blixt
Stroboskopisk blixt
Automatisk extern blixtmätning
Manuell extern blixtmätning
Förvalsläge för serietagning
Radioöverföring
(Sändare)
E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik ○ *1
Manuell blixt ○ *1
Stroboskopisk blixt
Grupptändning ○ *1
Optisk överföring
(Sändare)
E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik
Manuell blixt
Stroboskopisk blixt

1: Mer information om kameror som har stöd för den här funktionen finns på Canons webbplats.

Modelleringslampa Stöds
Inställningsljus

Stöds

Blixten tänds kontinuerligt i cirka 1 sekund.

Blixtuppladdning

Laddningstid
Strömförsörjning Laddningstid (ungefärlig) Antal blixtar (ungefärlig)
Normal blixt Quickflash
Batteri LP-EL 0,1–0,9 sek. 0,1–0,8 sek. 335 - 2345

Baserat på Canons teststandarder

Indikator för uppladdad blixt
Normal blixt (fulladdad) Quickflash Laddning pågår
Lampan för uppladdad blixt Lyser röd Blinkar rött (8 Hz) Av
LCD-display Visas inte Visas inte LADDA
Laddningsnivån indikeras i intervallet 1–5
Pipljud *1 ○ *2 ○ *3 -

1: Med den relevanta personliga funktionen (P.Fn-06, pipljud) inställd till PÅ

2: Med den relevanta personliga funktionen (P.Fn-02, Quickflash) inställd till AV

3: Med den relevanta personliga funktionen (P.Fn-02, Quickflash) inställd till PÅ

AF-hjälpbelysning

Infraröd
 • Ljusavgivande

  Nära infrarött ljus

 • Kompatibla AF-system

  TTL-formning i sekundär bild, fasskillnad med AF

 • Räckvidd

  AF-punkter Räckvidd (ungefärlig)
  I mitten 0,6–10,0 m
  Vid periferin 0,6–5,0 m

  Objektivets brännvidd: 28 mm eller längre

  AF-punkter: Kompatibel med 1–191 punkter

Metoden intermittent blixttändning

AF-hjälpbelysningen avger inte små blixtar under följande förhållanden.

- När Speedlite-aggregatet används som sändare vid trådlös optisk överföring

- Med färgfilter monterat

 • Ljusavgivande

  Synligt ljus

 • Kompatibla AF-system

  - TTL-formning i sekundär bild, fasskillnad med AF

  - Dual Pixel CMOS AF

  Vid kamerakompatibilitet gäller vissa begränsningar

 • Räckvidd

  AF-punkter Räckvidd (ungefärlig)
  I mitten 0,6–10,0 m
  Vid periferin 0,6–5,0 m

  Objektivets brännvidd: 24 mm eller längre

  Riktning där den avges: Rakt framåt

Trådlösa funktioner för radioöverföring

Inställningar för trådlös funktion
Sändare

Stöds

Sekundära och ytterligare enheter fungerar som sekundära sändare och visar ikonen ”SEKUNDÄR SÄNDARE”

Sekundära sändare kan inte fjärrstyras av en mottagarenhet

Mottagare Stöds
Kommunikations-funktioner
Standarder för efterlevnad IEEE 802.15.4, ARIB STD-T66
Kommunikationsmetod Primär modulering: OQPAK
Sekundär modulering: DS-SS
Sändningsfrekvens 2 405-2 475 MHz
Kanal Kanal 1–15
Inställning: Auto/Manuell
Trådlös radio blixt-ID 0000–9999
Inställning: Manuell
Sändningsräckvidd *1 *2 Cirka 30 m
Grupper

Upp till 5 grupper (A–E)

Sändarenheter är inställda på grupp A

Maximalt antal sändarenheter

Upp till 15

Sekundära och ytterligare enheter fungerar som sekundära sändare

Maximalt antal mottagarenheter Upp till 15

1: Utan hinder mellan sändare och mottagare och utan radiostörningar från andra enheter

2: Överföringsräckvidden kan vara kortare beroende på faktorer såsom hur enheterna är organiserade, den omgivande miljön och väderförhållandena

Länkade funktioner

Har stöd för länkad bildtagning med automatisk slutarutlösning på upp till 16 kameror (sändare: 1, mottagare: 15) länkad till slutarutlösningen på sändarkameran.

Fotografering sker inte samtidigt eftersom mottagarkameror fotograferar något efter sändarkamerans slutarutlösning

Trådlösa funktioner för optisk överföring

Inställningar för trådlös funktion
Sändare Stöds
Mottagare Stöds
Individuell mottagare Stöds
Kommunikations-funktioner
Kommunikationsmetod Optiska pulser
Kanal Kanal 1–4
Överföringsräckvidd (ungefärlig)

Från framsidan av blixthuvudet

 • Inomhus: 0,7–15 m
 • Utomhus: 0,7–10 m
Mottagningsvinkel (ungefärlig)
 • Horisontellt: 45°
 • Uppåt: 27°, nedåt: 20°
Grupper Upp till 3 grupper (A–C)
Maximalt antal sändarenheter Obegränsad
Maximalt antal mottagarenheter Obegränsad

Strömkälla

Batteri

Batteri LP-EL

AA/LR6-alkaliska batterier och Ni-MH-batterier kan inte användas

Batteriindikator Tillhandahålls (visas i fem nivåer)
Extern strömkälla Stöds
Maximalt antal blixtar

Cirka 335–2345

Med ett fulladdat batteri LP-EL

Fotograferingstid vid trådlös fotografering med radioöverföring

Cirka 17 timmar kontinuerligt

Med sändarens blixttändning avaktiverad och med ett fulladdat batteri LP-EL

Automatisk avstängning

Inaktiv tid innan automatisk avstängning

Status Egen programmering Tid
Under normal drift C.Fn-01-0 Cirka 90 sek
När den är inställd som sändare med trådlös optisk användning C.Fn-01-0
När den är inställd som sändare med trådlös radioanvändning C.Fn-01-0 Cirka 5 min
Under länkad bildtagning C.Fn-01-0
När den är inställd som mottagare med trådlös optisk-/radioanvändning C.Fn-10-0 Cirka 60 min
C.Fn-10-1 Cirka 10 min
Vänteläge innan strömmen slås PÅ efter automatisk avstängning när den är inställd som mottagare C.Fn-11-0 Cirka 8 tim. och
C.Fn-11-1 Cirka 1 tim. och

Speedlite-aggregatet återaktiveras som svar på följande funktioner.

 • Trycka ned avtryckaren halvvägs
 • Trycka på testknappen

Mått/vikt

Mått
Produkt B × H × D (ungefärlig)
Hus 84,4 × 149,0 × 136,4 mm
Vikt
Produkt Vikt (ungefärlig)
Enbart huset 572 g

Driftsmiljö

Driftstemperatur 0–45 °C
Luftfuktighet 85 % eller lägre
 • Alla tekniska data ovan baseras på Canons teststandarder.
 • Produktspecifikationer och yttre utseende kan ändras utan föregående meddelande.