Blixt med kort synkroniseringstid

Med blixt med kort synkroniseringstid kan du fotografera med blixt även om du använder slutartider som överstiger kamerans längsta blixtsynkroniseringstid. Detta är användbart när du vill fotografera med bländarförval AE Bländarförval AE (öppen bländare) med bakgrundsoskärpa utomhus i dagsljus.

 1. Tryck joysticken vertikalt.

 2. Välj ett alternativ i (1).

  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid Inställningsratt för att välja ett alternativ och tryck sedan joysticken vertikalt.
 3. Välj Blixt med kort synkroniseringstid.

  • Tryck joysticken åt vänster eller höger, vrid på Inställningsratt för att välja Blixt med kort synkroniseringstid och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Kontrollera att Blixt med kort synkroniseringstid tänds i sökaren och ta sedan bilden.

Var försiktig

 • Med blixt med kort synktid minskar ledtalet ju kortare slutartiden är. Du kan kontrollera blixtens räckvidd på LCD-displayen.
 • För att undvika nedbrytning och skada på blixten på grund av överhettning kan antalet sekventiella tändningar reduceras under serietagning med kort synkroniseringstid.

Obs!

 • Om slutartiden är kortare än den maximala blixtsynkroniseringens slutartid visas inte Blixt med kort synkroniseringstid i sökaren.
 • Välj för att återgå till normal blixt ska du välja Synkronisering med första nivån (Synkronisering med första ridån) i steg 3 (Synkronisering med första nivån visas inte på skärmen efter inställning).