Automatisk blixtfotografering med mottagare uppdelade i tre grupper

Du kan utföra flera blixtfotograferingar genom att lägga till blixtgrupp C till blixtgrupperna A och B. Se ”Gruppstyrning” för en översikt över blixtstyrningen.

C är användbar när du vill ha belysning som eliminerar motivets bakgrundsskugga.

 1. Tryck joysticken vertikalt.

 2. Välj ett alternativ i (1).

  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid Inställningsratt för att välja ett alternativ och tryck sedan joysticken vertikalt.
 3. Ställ in på A:B C.

  • Tryck joysticken åt vänster eller höger, vrid på Inställningsratt för att välja A:B C och tryck sedan joysticken vertikalt.
 4. Konfigurera efter att blixtgrupperna har ställts in som A, B och C.

  • Kontrollera att samma överföringskanal och trådlöst radio-ID är inställt för alla mottagarenheter och sändarenheten.
  • Ställ in att mottagarenheterna läggs till som A, B eller C och placera dem i rätt position.
 5. Kontrollera kanalen och ID:t.

  • Om sändarenhetens och mottagarenhetens överföringskanaler och trådlösa radio-ID:n är olika ska du ställa in dem till samma inställningar ().
 6. Ställ in A:B-inställningsljuset.

  • Tryck joysticken vertikalt för att välja ett alternativ i figuren.
  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa in mängden kompensations och tryck joysticken vertikalt.
 7. Ställa in värdet på exponeringskompensationen för blixtgrupp C.

  • Tryck joysticken vertikalt för att välja ett alternativ i figuren.
  • Tryck joysticken åt vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt för att ställa in mängden kompensations och tryck joysticken vertikalt.
 8. Kontrollera överföringsstatus och laddningen.

  • Kontrollera att Den trådlösa sändare är inte ansluten inte visas på sändarenhetens LCD-display.
  • Kontrollera att ikonen Mottagarens laddning slutförd som indikerar att mottagarens laddning är klar lyser på sändarenhetens LCD-display (LADDA visas inte).
  • Se ”Om LCD-displaybelysningen” för information om LCD-displaybelysningen på sändarenheten.
  • Kontrollera att sändarenhetens lampa för uppladdad blixt tänds.
 9. Kontrollera funktionen.

  • Tryck på testknappen på sändarenheten.
  • Speedlite tänds. Om den inte tänds ska du kontrollera att den är inom överföringsräckvidden ().
 10. Ta bilden.

  • Ställ in kameran och ta bilden, på samma sätt som vid normal blixtfotografering.

Var försiktig

 • När Den trådlösa sändare är inte ansluten visas på LCD-displayen kan radioöverföring inte utföras. Kontrollera sändarenhetens och mottagarenhetens överföringskanaler och trådlösa radio-ID:n igen. Om du inte lyckas ansluta med samma inställningar kan du stänga av och slå på sändarenheten och mottagarenheten.
 • Om blixtgrupp C riktas rakt mot huvudmotivet kan resultatet bli överexponerat.

Obs!

 • Tänd inställningsljuset genom att trycka på knappen för skärpedjupskontroll på kameran ().
 • När den är inställd som sändarenhet är tiden till automatisk avstängning cirka fem minuter.
 • Om mottagarenhetens automatiska avstängning aktiveras trycker du på sändarenhetens testknapp för att slå på mottagarenheten.
 • Du kan inte använda testblixten när du använder blixttimern etc. på kamerans ände.