Blixtfotografering med helautomatik

När du ställer in kamerans fotograferingsmetod till Programautomatik (programautomatik) eller ”full automatik” kan du fotografera med E-TTL II/E-TTL och fotografera med blixt och full automatik.

 1. Välj METOD med joysticken.

 2. Välj ETTL.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj ETTL. Tryck sedan joysticken vertikalt.

 3. Ställ in skärpan på motivet.

  • Tryck ned avtryckaren halvvägs så att skärpan ställs in.
  • Slutartiden och bländarvärdet visas i sökaren.
  • Kontrollera att Blixtuppladdning slutförd tänds i sökaren.
 4. Ta bilden.

  Programautomatik (Programautomatik) skärmexempel.

  • Kontrollera att motivet befinner sig inom blixtens räckvidd (1).
  • När du trycker ned avtryckaren helt och hållet tänds blixten och bilden tas.

Obs!

 • Om motivet är mörkt (underexponerat) när du kontrollerar bilden bör du gå närmare motivet och ta en ny bild. Du kan även öka ISO-talet när du använder en digitalkamera.
 • ”Full automatik” indikerar fotograferingsmetoden Smart motivläge Helautomatik Kreativt autoläge.
 • Till och med när det är anslutet till en kamera med stöd för systemet E-TTL II-blixtautomatik visas ETTL på LCD-displayen.