Trådlös blixtfotografering med radioöverföring

Med ett Canon Speedlite-aggregat utrustat med en funktion för trådlös fotografering med radioöverföring kan du fotografera trådlöst med multiblixtteknik på samma sätt som vid normal fotografering med E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik och strobfotografering.

Systemet är konstruerat så att inställningarna för sändarenheten EL-1 görs automatiskt på det trådlöst styrda Speedlite-aggregatet (mottagarenheten). Därför behöver du inte hantera mottagarenheten medan du fotograferar.

Positionering och räckvidd

 • Automatisk blixtfotografering med 1 blixtmottagare ()

  (1) MOTTAGARE EL-1

  (2) SÄNDARE EL-1

  (3) Överföringsavstånd: Cirka 30 m

 • Automatisk blixtfotografering med mottagare indelade i grupper (, )

  Du kan dela mottagarenheterna i två eller tre grupper och utföra E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik medan du ändrar inställningsljuset (blixtenergin).

  (1) 2 (A, B) grupper

  (2) 3 (A, B, C) grupper

  Var försiktig

  • Tänd en testblixt () och ta en testbild innan du börjar fotografera.
  • Överföringsavståndet kan vara kortare beroende på förutsättningarna, till exempel blixtarnas position, den omgivande miljön och rådande väderförhållanden.

  Obs!

  • Positionera mottagarenheten med hjälp av det mini-stativ som medföljer.
 • Fotografering med olika blixtmetoder för varje grupp ()

  Inställningarna för blixtmetoden används endast som exempel.

  (1) E-TTL II

  (2) E-TTL II

  (3) Manuell blixt

  (4) Tak

  (5) Manuell blixt

  (6) Manuell blixt

Skillnad mellan radioöverföring och optisk överföring

Trådlös fotografering med radioöverföring erbjuder fördelar jämfört med optisk överföring, till exempel påverkas den i mindre utsträckning av blockerande föremål och mottagarens trådlösa sensor behöver inte riktas mot sändarenheten. De största funktionella skillnaderna är som följer.

Funktion Radioöverföring Optisk överföring
Överföringsavstånd Cirka 30 m Cirka 15 m (inomhus)
Styrning av blixtgrupp Upp till 5 grupper *1
(A, B, C, D, E)
Upp till 3 grupper
(A, B, C)
Kontroll för mottagaren Upp till 15 Ingen begränsning
Kanal Auto, kanal 1 - 15 Kanal 1 - 4
Trådlös radio blixt-ID 0000 - 9999
Kontroller för mottagaren Testblixt
Inställningsljus ○ *2
Utlösning ○ *3

1–3: Begränsningar finns beroende på kameran (*1: Funktionsbegränsningar beroende på vilken kamera som används, Fotografering med olika blixtmetoder för varje grupp, *2: Testblixt/inställningsblixt från en mottagarenhet, *3: Fjärrutlösning från en mottagarenhet).

Gruppstyrning

Blixtgrupp A

Om du behöver mer blixtenergi eller vill ha mer avancerad belysning kan du öka antalet mottagarenheter. Ställ helt enkelt in ytterligare en mottagarenhet i den blixtgrupp (A, B eller C) som du vill öka blixtenergin för.

Om du exempelvis ställer in en blixtserie med tre mottagarenheter på A hanteras och styrs de tre enheterna som en enda blixtserie A med stor blixtenergi.

Var försiktig

 • Välj A:B C för att tända de tre blixtgrupperna A, B och C tillsammans. Med inställningen A:B tänds inte blixtgrupp C.
 • Om blixtgrupp C riktas rakt mot huvudmotivet kan resultatet bli överexponerat.

Obs!

 • Inställningsljuset 8:1 till 1:1 till 1:8 motsvarar 3:1 till 1:1 till 1:3 (1/2 steg) när det omvandlas till antal steg.

Funktionsbegränsningar beroende på vilken kamera som används

Beroende på kameran kan funktionerna hos trådlös stroboskopfotografering med radioöverföring vara begränsade.

 • EOS DIGITAL-kameror som släppts under och efter 2012

  När blixten används med en kamera som EOS DIGITAL som släppts under och efter 2012 kan du fotografera utan begränsningar för bl.a. blixtmetod och blixtsynktid.

  Även om EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D och EOS 1200D släpptes efter 2012 är begränsningar av funktioner desamma som hos EOS DIGITAL-kameror som släpptes fram till 2011 (se följande förklaring för mer information).

 • EOS-kameror som är kompatibla med E-TTL och släpptes före och under 2011

  När blixten används med kamerorna i listan nedan går det inte att använda trådlös fotografering med radioöverföring och E-TTL-blixtautomatik. Använd manuell blixt () eller trådlös stroboskopfotografering med optisk överföring ().

  EOS-1Ds, EOS-1D, EOS-1V, EOS-3, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000N/66, EOS IX, EOS IX 7

  När blixten används med en EOS DIGITAL-kamera eller EOS-filmkamera som släppts fram till 2011, gäller dessutom följande begränsningar.

  • (1) Den maximala slutartiden för blixtsynkronisering är ett stopp långsammare.

   Kontrollera kamerans maximala slutartid för blixtsynkronisering (X = 1/*** sek) och fotografera med en slutartid som är högst 1 stopp långsammare än den maximala slutartiden för blixtsynkronisering (exempel: vid X = 1/250 sekunder är trådlös stroboskopfotografering med radioöverföring möjlig inom ett intervall från 1/125 till 30 sekunder).

   Om du sänker slutartiden med ett stopp från den maximala slutartiden för blixtsynkronisering försvinner varningssymbolen Blixtsynktidsvarning.

  • (2) Fotografering med kort synkroniseringstid är inte möjlig.
  • (3) Blixtgrupp () är inte möjlig.
  • (4) Inställningsljus från mottagaren () och fjärrutlösning från mottagaren () är inte möjlig.
  • (5) Den kan inte användas som en ”mottagarkamera” under länkad bildtagning (). Den kan endast användas som en ”sändarkamera”.