Begränsning av blixttändningen på grund av temperaturökning

Om kontinuerliga blixtar, stroboskopiska blixtar eller inställningsljus tänds upprepade gånger med korta intervall kan blixthuvudet, batteriet och området i närheten av batteriutrymmet bli varmt.

Vid upprepad blixttändning ökar tändningsintervallet i steg inom räckvidden med upp till fyra sekunder för att undvika att blixthuvudet försämras eller skadas på grund av överhettning. Vid ännu längre upprepad blixttändning, begränsas tändningen automatiskt.

När blixttändningen dessutom begränsas visas en varningssymbol för att indikera att temperaturen ökat och tändningsintervallet (som blixtfotograferingen kan utföras med) ställs automatiskt in på cirka 8 sekunder (nivå 1) eller 20 sekunder (nivå 2).

Varning vid temperaturökning

När blixtaggregatets innertemperatur ökar visas varningen på två nivåer. Vid ännu längre upprepad blixttändning inom nivå 1 ändras nivån till 2.

Display/färgton Nivå 1
(tändningsintervall: Cirka 8 sekunder)
Nivå 2
(tändningsintervall: Cirka 20 sekunder)
Symbol Temperaturökning (begränsningar på användning av blixt) nivå 1 Temperaturökning (begränsningar på användning av blixt) nivå 2
LCD-displaybelysning Tänd Blinkar
Pipljud När C.Fn-06 är inställt på 0: Varningspip på

Varning vid temperaturökning på modelleringslampan

En varningsskärm visas när modelleringslampans temperatur stiger.

Tryck på joysticken vertikalt eller på knappen Ångra för att rensa varningsmeddelanden på varningsskärmen.

Om temperaturförhållandet i modelleringslampans blir för högt kan lampan försvagas eller släckas.

Visning Nivå 1 Nivå 2
Symbol Temperaturökning (begränsningar på användning av blixt) nivå 1 Temperaturökning (begränsningar på användning av blixt) nivå 1 Temperaturökning (begränsningar på användning av blixt) nivå 2 Temperaturökning (begränsningar på användning av blixt) nivå 2
Av Av
Ljusstyrka När du ställer in maximal ljusstyrka: nedtonad Av

Varning vid ökad batteritemperatur

Markeringen nedan visas när batteriets temperatur stiger. Därefter återgår displayen till samma tillstånd som varningen vid temperaturökning ().

Antal kontinuerliga blixtar och väntetid

I följande tabell visas antalet kontinuerliga blixtar som kan tändas innan varningen (nivå 1) visas, och hur lång väntetid (riktlinje) som krävs innan normal blixtfotografering kan utföras.

Funktion Antal kontinuerliga blixtar för att nå nivå 1 (riktlinje) Nödvändig intervalltid (riktlinje)
Blixtens täckning
14 mm135 mm 150 mm200 mm
Kontinuerligt fullt utsläpp () Fläktdrift 170 gånger eller mer 160 gånger eller mer 50 min. eller längre
Fläktstopp 50 gånger eller mer
Inställningsljus () Fläktdrift 130 gånger eller mer
Fläktstopp 50 gånger eller mer
Stroboskopisk blixt () Varierar beroende på tändningsförhållandena -

Ställ in manuell blixt och mät enligt våra teststandarder

AKTA

 • Vid serietagning med blixt bör du inte vidröra blixthuvudet, batterierna eller området i närheten av batteriutrymmet.

  Om kontinuerliga blixtar eller inställningsljus tänds upprepade gånger med korta intervall, bör du inte vidröra blixthuvudet, batteriet eller området i närheten av batteriutrymmet. Blixthuvudet, batterierna och området i närheten av batteriutrymmet blir heta vilket leder till risk för brännskador.

Var försiktig

 • Öppna och stäng inte batteriluckan när blixttändning är begränsad. Det kan vara farligt eftersom blixttändningsbegränsningen avbryts.
 • Även om en nivå 1-varning inte visas förlängs tändningsintervallet när blixthuvudet börjar bli varmt.
 • Om en nivå 1-varning visas ska du vänta minst 50 min.
 • Även om du avbryter blixttändningen när nivå 1-varningen visas, kanske nivå 2-varningen visas.
 • När du fotograferar med blixt med blixtmetoden ETTL eller vid höga temperaturer kan antalet blixtar begränsas till färre än de som anges i tabellen.
 • Se ”Börja använda blixten och grundfunktioner”, ”Stroboskopisk blixt” eller ”Inställningsljus” för information om varningar vid antal blixttändningar.
 • Blixten kanske inte tänds i vissa fall på grund av miljöfaktorer såsom temperaturökningar.
 • Antalet kontinuerliga blixtar till varningen (nivå 1) visas är antalet gånger EL-1 används ensam och när den används i kombination med det smidig batterihållaren CP-E4N (säljs separat). När en annan extern strömkälla än CP-E4N används är antalet kontinuerliga blixtar till varningen (nivå 1) visas färre.
 • När bounceadaptern används, när färgfiltret används och när både bounceadaptern och färgfiltret används tillsammans är antalet kontinuerliga blixtar till varningen visas färre.
 • När P.Fn-06-1 har ställts in på () hörs inte varningspipet, inte ens vid begränsad blixttändning.
 • När C.Fn-22-1 har ställts in på () visas inte någon varning på LCD-displayen ens om blixthuvudenas temperatur ökar.
 • När du använder den smidiga batterihållare CP-E4N (säljs separat) bör du läsa användarhandboken till CP-E4N.