Inledning

Canon Speedlite EL-1 är en extern blixt för EOS som är kompatibel med E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik. Speedlite-aggregatet kan användas som en kameramonterad blixt som fästs på kamerans tillbehörsfäste (vanlig fotografering) och som en sändar-/mottagarenhet vid trådlös blixtfotografering med optisk-/radioöverföring. Förutom dessa funktioner har Speedlite-aggregatet även en damm- och vattentålighet som motsvarar den hos kamerorna i EOS-1D-serien.

 • Se till att du har läst igenom den här handboken före användning.

  Du kan undvika misslyckade bilder och olyckor genom att först läsa igenom Säkerhetsföreskrifter. Läs också denna ”handbok för avancerad användning” noggrant för att säkerställa att du använder blixten korrekt.

 • Ha även kamerans användarhandbok till hands när du läser den här användarhandboken.

  Innan du använder produkten bör du läs den här ”handboken för avancerad användning” och den detaljerade guiden för din kamera för att bekanta dig med dess funktioner.

  * Denna ”handbok för avancerad användning” förutsätter att Speedlite-aggregatet används i kombination med en EOS DIGITAL-kamera.

 • Använd Speedlite-aggregatet i kombination med en EOS-filmkamera

  När Speedlite-aggregatet används i kombination med en EOS-filmkamera med E-TTL II/E-TTL-blixtautomatik kan bilder tas med automatisk blixt. När den används i kombination med en TTL-blixtautomatik och EOS-filmkamera kan bilder inte tas med automatisk blixt.

 • Varning vid kontinuerlig blixt

  Blixten avfyras upprepade gånger vid serietagning med en blixt, fotografering med multi-blixt och inställningsblixt etc. Vissa människor kan uppleva anfall etc. på grund av visuell överstimulering från kontinuerliga blixtar (inklusive ljus som reflekteras från starkt färgade väggar etc.). Sluta använda blixten omedelbart om några symtom uppstår.