Färgfilter

Om du fotograferar med blixt i glödlampsbelysning kan det leda till rödaktiga och onaturliga färger bakom motivet dit blixten inte når fram. Om du monterar det medföljande färgfiltret på blixten korrigeras kamerans vitbalansfunktion automatiskt så att både motivet och bakgrunden får rätt vitbalans i bilden.

Filter Kontrast Korrigeringseffekt Tillämpning
Färgfilter
(orange)
Lite Svag Kompenserar effekten av en glödlampas ljus
Kompakt Kraftig
 1. Montera färgfiltret.

  (1) ”Canon”-logotypen

  • Montera filtret på blixthuvudet till det klickar på plats såsom visas på bilden.
  • Kontrollera att displayen ändras till Färgfilter fäst.
  • Om du vill ta bort filtret utför du stegen i omvänd ordning. Dra upp hållarfliken på filtrets nedre sida och ta bort det från blixthuvudet.
 2. Ta bilden.

  • Ställ in kamerans vitbalans till Blixt och fotografera.
  • Med EOS DIGITAL-kameror som släpptes under och efter 2012 kan du även ställa in vitbalansen till Automatisk vitbalans för fotografering (förutom med EOS 1200D).
  • Kontrollera slutresultatet och utför vitbalanskorrigering på kameran efter behov.

Var försiktig

 • Blixtens ledtal minskar när du använder färgfiltret. Med manuell blixt eller stroboskopisk blixt bör du kompensera blixten med cirka +1/3 stopp med ”Low density” -filtret och med cirka +1 stopp med ”High density” -filtret.
 • Använd inte ett kommersiellt tillgängligt färgfilter tillsammans med det medföljande färgfiltret.

Obs!

 • Om du har en kamera som inte är kompatibel med överföring av färgtemperaturinformation () ska du ta en bild och ställa in den på manuell vitbalans med hjälp av färgfiltret i den faktiska fotograferingsmiljön. Ställ in vitbalansen till Manuell och fotografera sedan.
 • När du fotograferar med en blixt med ett färgfilter och vidvinkelobjektiv monterat kan den perifera ljusintensiteten sjunka.
 • Om smuts eller damm fastnar på färgfiltret torkar du av det med en mjuk, torr trasa.
 • Du kan också montera bounceadaptern () när du använder färgfiltret.
 • Om du vill få ett varmt färgstick med hjälp av glödlampsbelysning kan du ställa in vitbalanskompensationen mot gult.