Fjärrutlösning från en mottagarenhet

När du använder en EOS DIGITAL-kamera som släppts under och efter 2012 kan du fjärrutlösa (fotografering med fjärrkontroll) från ett EL-1-aggregat som har ställts in som mottagarenhet vid trådlös fotografering med radioöverföring.

 1. Tryck joysticken vertikalt.

 2. Ta bilden.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj REL. Tryck sedan joysticken vertikalt.
  • En utlösarsignal skickas från mottagarenheten till sändarenheten och bilden tas.

Var försiktig

 • Det går inte att använda fjärrutlösning från en mottagarenhet med kameror som släpptes före 2011 eller med EOS 4000D, EOS 1500D/2000D, EOS 1300D eller EOS 1200D.
 • Det går inte att ta bilden om autofokusfunktionen inte lyckas. Det rekommenderas att du ställer in omkopplaren för fokuseringsmetod på objektivet till MF, fokuserar manuellt på motivet, och sedan släpper upp den.

Obs!

 • Fjärrutlösning sker med inställningen ”enbild” oavsett vilken matningsmetod som har ställts in på kameran.
 • Om det finns två eller flera sändarenheter () skickas blixtsignalen till huvudsändaren.
 • Under fjärrutlösning från mottagaren visas UTLÖSNING på sändarens display.