Trådlös blixtfotografering med optisk överföring

I det här kapitlet beskrivs hur man använder strobfotografering med funktionen för trådlös sändning/mottagning med optisk överföring.

Se systemkartan () för de tillbehör som krävs för trådlös blixtfotografering med optisk överföring.

Var försiktig

  • När kamerans fotograferingsmetod har ställts in på helautomatiskt läge eller en baszon är funktionerna i det här kapitlet inte tillgängliga. Ställ in kamerans fotograferingsmetod på Flexibel AE Programautomatik Tidsförval AE Bländarförval AE Manuell exponering bulb (Bulb (B)) (avancerad fotograferingszon).

Obs!

  • EL-1 används som sändarenhet och mottagarenhet i beskrivningarna.
  • EL-1 som är ansluten till kameran kallas en ”sändarenhet” medan den EL-1 som styrs trådlöst kallas en ”mottagarenhet”.