Synkronisering med andra ridån

Fotografering med lång slutartid och synkronisering med andra ridån fångar banan hos ljuskällor på ett rörligt motiv, till exempel billjus, på ett naturligt sätt. Blixten tänds alldeles innan exponeringen avslutas (slutaren stängs).

  1. Tryck joysticken vertikalt.

  2. Välj ett alternativ i (1).

    • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid Inställningsratt för att välja ett alternativ och tryck sedan joysticken vertikalt.
  3. Välj Synkronisering med andra ridån.

    • Tryck joysticken åt vänster eller höger, vrid på Inställningsratt för att välja Synkronisering med andra ridån och tryck sedan joysticken vertikalt.

Obs!

  • Synkronisering med andra ridån fungerar bra när kamerans fotograferingsmetod är inställd på Bulb (B) (bulbfotografering).
  • När blixtmetoden är inställd på ETTL tänds blixten två gånger. Den första blixten är en förblixt som beräknar den blixtenergi som krävs. Detta är inte ett fel.
  • Välj för att återgå till normal blixt ska du välja Synkronisering med första nivån (Synkronisering med första ridån) i steg 3 (Synkronisering med första nivån visas inte på skärmen efter inställning).