Ladda batteriet

 1. Ta bort skyddshöljet som sitter fast.

 2. Sätt i batteriet ordentligt i laddaren.

 3. Ladda batteriet.

  För LC-E6E

  • Anslut nätkabeln till laddaren och sätt i kontakten i väggkontakten.
  • Laddningen startar automatiskt och laddningslampan börjar blinka orange.
Laddningsnivå Laddningslampa
Färg Visning
0–49 % Orange Blinkar en gång per sekund
50–74 % Blinkar två gånger per sekund
75 % eller högre. Blinkar tre gånger per sekund
Fulladdat Grön Tänd
 • Det tar cirka 2 timmar och 10 minuter att ladda ett helt urladdat batteri vid rumstemperatur (23 °C). Laddningstiden varierar beroende på temperaturförhållanden och batteriets återstående kapacitet.

 • Av säkerhetsskäl tar det längre tid (upp till cirka 4 timmar) att ladda upp batteriet vid låga temperaturer (5–10 °C).
 • Batteriet är inte laddat vid inköpstillfället.

  Ladda det före användning.

 • Laddningen bör ske samma dag som användningen eller en dag tidigare.

  Även när det laddas och förvaras reduceras batteriets kapacitet gradvis på grund av naturlig urladdning.

 • Ta bort batteriet och koppla ur kontakten från vägguttaget när laddningen är slutförd.
 • Du kan veta om batteriet är fulladdat eller urladdat med hjälp av skyddshöljets monteringsriktning.

  Det bifogade skyddshöljet kan ändra färg när det ses genom fönstret Skyddshöljet fönster på skyddshöljet beroende på monteringsriktningen. Du kan bedöma batteriets status genom att förutbestämma färgerna för fulladdat eller urladdat.

 • Ta ut batteriet när du inte använder blixten.

  Om batteriet lämnas i blixten under en längre tid används en liten mängd ström konstant vilket resulterar i överladdning och förkortar batterikapaciteten. Fäst batteriets skyddshölje och förvara det. Dessutom kan prestandan reduceras när enheten förvaras med fulladdat batteri.

 • Laddaren kan även användas utomlands.

  Laddaren är kompatibel med ett eluttag på 100V till 240V 50/60 Hz. Använd en kommersiellt tillgänglig konverteringsadapter för nätkontakten som är kompatibel med ditt land eller din region. Anslut inte laddaren till en elektronisk transformator för resor utomlands eftersom detta kan skada den.

 • Om du inte kan använda batteriet direkt efter att ha laddat det helt innebär det att batteriet har nått slutet på sin livscykel.

  Kontrollera batteriets försämring innan du köper ett nytt batteri.

Var försiktig

 • När du kopplar ur laddaren från vägguttaget ska du inte röra vid laddarens kontakt i cirka 10 sekunder.
 • När den återstående batterinivån är 90 % eller mer utförs inte laddningen.

Obs!

 • Batterilagring

 • Förvara på en sval, torr och väl ventilerad plats.
 • Även när batteriet tas bort från Speedlite kan en mycket liten ström flöda in i batteriet. Detta resulterar i överladdning när batteriet lämnas i detta tillstånd under en lång tid vilket innebär att du kanske inte kan använda batteriet även om du laddar det.
 • När du förvarar batteriet under längre tid ska det laddas ungefär en gång om året till cirka 50 % innan du förvarar det.