Inställningsljus

När du trycker på bländarknappen på kameran avfyras blixten kontinuerligt i cirka en sekund. Den här funktionen kallas för ”inställningsljus”. Detta används om du vill se vilka skuggeffekter motivet får med blixten och ljusbalansen under trådlös blixtfotografering (, ).

  1. Tryck på knappen för skärpedjupskontroll på kameran.

    • Blixten tänds kontinuerligt i cirka 1 sekund.

Var försiktig

  • För att undvika att blixthuvudet försämras eller skadas på grund av överhettning bör du begränsa antalet inställningsljus med full energi till 55 gånger eller mindre. Efter att ha använt inställningsljuset med ovan nämnda antal gånger bör en vilotid tillåtas på minst 50 minuter.
  • Om du tänder inställningsljuset mer än ovan antal gånger och sedan tänder ännu fler blixtar med korta intervaller kan säkerhetsfunktionen aktiveras och begränsningen av blixttändningen träder i kraft. När begränsningsnivån för blixttändning är ett ställs tändningsintervallet automatiskt in på cirka åtta sekunder. Om detta händer bör du låta blixten svalna i minst 50 minuter.
  • Det går inte att tända inställningsljuset (med kameran) under Live View-fotografering.
  • Inställningsljuset kan inte användas (via en knapp på kamerans sida) när blixten används i kombination med EOS R6, EOS R5, EOS RP, EOS R, EOS M6 Mark II, EOS M50, EOS M6, EOS M5, EOS M3, EOS M2, EOS M, EOS 50/50E, EOS 300, EOS 500N, EOS 3000V, EOS 3000N/66, EOS IX eller EOS IX 7. Ställ in C.Fn-02 till 1 eller 2 () och använd blixtens testknapp för att använda inställningsljuset.

Obs!

  • Vid normal blixtfotografering eller när du använder blixten som sändarenhet vid trådlös fotografering med optisk-/radioöverföring kan du tända inställningsljuset med blixtens testknapp (C.Fn-02).