Om modelleringslampan

Tryck på knappen LAMPA och modelleringslampan tänds i fem minuter. Tryck på knappen igen för att släcka den.

Detta är användbart när du vill kontrollera hur motivet skuggas på grund av blixten.

Modelleringslampan släcks automatiskt när du trycker ned kamerans avtryckare helt.

Var försiktig

  • Att titta direkt på modelleringslampan på kort avstånd kan orsaka synskador.
  • Om du fotograferar med modelleringslampan tänd kan underexponering uppstå. Utför exponeringskompensation och blixtexponeringskompensation vid behov.
  • När blixten inte tänds såsom när blixten är inaktiverad eller när filmar, slocknar inte modelleringslampan automatiskt, även om du trycker ned avtryckaren helt.
  • En varningsskärm visas när modelleringslampans temperatur stiger ().
  • Om temperaturförhållandet i modelleringslampans blir för högt kan lampan försvagas eller släckas.

Obs!

  • Du kan ändra hur modelleringslampan tänds (C.Fn-18).
  • Du kan justera modelleringslampans ljusstyrka och färgtemperatur (P.Fn-08).
  • Du kan välja hur länge modelleringslampan ska lysa (P.Fn-09).
  • Ljusstyrkan sänks när du använder en diffusor, bounceadapter eller färgfilter.