Automatisk blixtfotografering med 1 blixtmottagare

I det här avsnittet beskrivs grundläggande trådlös fotografering med helautomatik med ett kameramonterat EL-1 (sändare) och ett EL-1 som har ställts in som mottagarenhet.

 1. Ställ in sändarenheten.

  • Ställ in EL-1 som är fäst på kameran till ”sändarenhet” ().
  • Enheter utrustade med trådlös sändarfunktionen med optisk överföring kan också användas som sändarenhet.
 2. Ställ in mottagarenheten.

  • Ställ in så att EL-1 styrs trådlöst från sändarenheten som mottagarenhet ().
  • Du kan även använda andra Speedlite i EX-serien som är utrustade med en trådlös mottagare med optisk överföring.
  • Du kan använda vilken som helst av A, B eller C som blixtgrupp (1).
 3. Kontrollera kanalen.

  • Om kommunikationskanaler hos sändarenheten och mottagarenheten är inställda på olika kanaler ska du ställa in dem på samma kanal ().
 4. Placera ut kameran och blixten.

 5. Använd joysticken på sändaren för att välja METOD.

 6. Ställ in blixtmetoden till ETTL.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj ETTL. Tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Mottagarenheten ställs automatiskt in på ETTL vid fotografering och styrs av sändarenheten.
  • Kontrollera att styrningen av blixtgruppen är inställd på ALLA.
 7. Kontrollera att blixten är redo.

  • När mottagarblixten är redo blinkar AF-hjälpbelysningen med intervaller om cirka 1 sekund.
  • Kontrollera att sändarenhetens lampa för uppladdad blixt tänds.
 8. Kontrollera funktionen.

  • Tryck på testknappen på sändarenheten.
  • Speedlite tänds. Om den inte tänds ska du kontrollera att den är inom överföringsräckvidden ().
 9. Ta bilden.

  • Ställ in kameran och ta bilden, på samma sätt som vid normal blixtfotografering.

Var försiktig

 • Om det finns ett lysrör eller en datorskärm nära en mottagarenhet kan det leda till att mottagarenheten inte fungerar som den ska och att den tänds av misstag.
 • Under trådlös fotografering med optisk överföring – även om sändarenheten och mottagarenheten (blixtgrupp) inte är fulladdade – visas inte LADDA på sändarenhetens LCD-display eftersom den fungerar med trådlös fotografering med radioöverföring (med sändarens blixttändning AV). Det finns inte heller någon funktion för att belysa eller stänga av sändarenhetens LCD-display beroende på laddningsstatus på sändarenheten och mottagarenheterna.
 • När P.Fn-06-0 är inställt på avsändarenheten () ljuder pipet när sändarenheten är fulladdad (detta pip indikerar inte att laddningen av alla blixtar är slutförd som den gör vid trådlös fotografering med radioöverföring).

Obs!

 • Blixtens täckning för sändarenheten och mottagarenheten är inställd på 24 mm. Du kan även ställa in blixtens täckning manuellt.
 • Det kan också tända en blixt på sändaren ().
 • Tänd inställningsljuset genom att trycka på knappen för skärpedjupskontroll på kameran ().
 • Om mottagarenhetens automatiska avstängning aktiveras trycker du på sändarenhetens testknapp för att slå på mottagarenheten.
 • Du kan inte använda testblixten när du använder blixttimern etc. på kamerans ände.
 • Du kan ändra hur lång tid det ska gå innan mottagarenheten stängs av automatiskt (C.Fn-10).
 • Du kan inaktivera AF-hjälpbelysningen blinkande när mottagarenheten är fulladdad (C.Fn-23).

Fotografering med blixtautomatik och flera mottagarenheter

När du behöver mer blixtenergi eller vill förenkla belysningen kan du öka antalet mottagarenheter och tända dem som en enda blixt.

Lägg till en mottagare och följ samma procedur som anges i ”Automatisk blixtfotografering med en blixtmottagare” (). Du kan använda vilken som helst av A, B eller C som blixtgrupp.

När antalet mottagarenheter ökas eller när blixttändningen på sändaren är inställd till PÅ utförs en automatisk kontroll för att säkerställa att alla blixtaggregat tänds med samma blixtenergi och att den totala blixtenergin resulterar i en standardexponering.

Multiblixtfotografering med trådlösa funktioner

Eftersom följande funktioner som ställts in på sändarenheten ställs in automatiskt på mottagarenheterna på det här trådlösa systemet, behöver du inte ställa in mottagarenheten(erna). Du kan därför utföra trådlös blixtfotografering på samma sätt som vid normal blixtfotografering.

Var försiktig

 • Blixtfrekvensen vid användning av den stroboskopiska blixten vid trådlös fotografering med optisk överföring kan ställas in från 1 Hz till 199 Hz (inställningar från 250 Hz till 500 Hz är inte tillgängliga).

Obs!

 • Du kan också använda mottagarenheten för att separat ställa in blixtexponeringskompensationen och blixtens täckning på varje mottagarenhet.

Om sändarenhet(er)

Du kan använda två eller fler sändarenheter. När du använder flera kameror med sändare fästa kan du byta kameror vis trådlös stroboskopfotografering med samma belysning (mottagare).