Automatisk blixtfotografering med 1 blixtmottagare

I det här avsnittet beskrivs grundläggande trådlös fotografering med helautomatik med ett kameramonterat EL-1 (sändare) och ett EL-1 som har ställts in som mottagarenhet.

 1. Ställ in sändarenheten.

  • Ställ in EL-1 som är fäst på kameran till ”sändarenhet” ().
  • Du kan också använda en enhet som är utrustad med trådlös sändare med radioöverföring som sändarenhet.
 2. Ställ in mottagarenheten.

  • Ställ in så att EL-1 styrs trådlöst från sändarenheten som mottagarenhet ().
  • Du kan även använda andra Speedlite-aggregatet i EX-serien som är utrustade med en trådlös sändarfunktion med radioöverföring.
 3. Kontrollera kanalen och ID:t.

  • Om sändarenhetens och mottagarenhetens överföringskanaler och trådlösa radio-ID:n är olika ska du ställa in dem till samma inställningar ().
 4. Placera ut kameran och blixten.

 5. Använd joysticken på sändaren för att välja METOD.

 6. Ställ in blixtmetoden till ETTL.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj ETTL. Tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Mottagarenheten ställs automatiskt in på ETTL vid fotografering och styrs av sändarenheten.
  • Kontrollera att styrningen av blixtgruppen är inställd på ALLA.
 7. Kontrollera överföringsstatus och laddningen.

  • Kontrollera att lampan LÄNK lyser grönt.
  • När mottagarblixten är redo blinkar AF-hjälpbelysningen med intervaller om cirka 1 sekund.
  • När sändarenheten är inställd på P.Fn-06-0 () ljuder sändarenhetens pip när laddningen av alla blixtar är slutförd.
  • Kontrollera att symbolen Mottagarens laddning slutförd (1) är tänd på sändaren/mottagarenhetens LCD-display (LADDA visas inte).
  • Se ”Om LCD-displaybelysningen” för information om LCD-displaybelysningen på sändarenheten.
  • Kontrollera att sändarenhetens lampa för uppladdad blixt tänds.
 8. Kontrollera funktionen.

  • Tryck på testknappen på sändarenheten.
  • Speedlite tänds. Om den inte tänds ska du kontrollera att den är inom överföringsräckvidden ().
 9. Ta bilden.

  • Ställ in kameran och ta bilden, på samma sätt som vid normal blixtfotografering.

Var försiktig

 • När lampan LÄNK är släckt är radioöverföring inte möjlig. Kontrollera sändarenhetens och mottagarenhetens överföringskanaler och trådlösa radio-ID:n igen. Om du inte lyckas ansluta med samma inställningar kan du stänga av och slå på sändarenheten och mottagarenheten.

Obs!

 • Blixtens täckning för sändarenheten och mottagarenheten är inställd på 24 mm. Du kan även ställa in blixtens täckning manuellt.
 • Det kan också tända en blixt på sändaren ().
 • Tänd inställningsljuset genom att trycka på knappen för skärpedjupskontroll på kameran ().
 • När den är inställd som sändarenhet är tiden till automatisk avstängning cirka fem minuter.
 • Om mottagarenhetens automatiska avstängning aktiveras trycker du på sändarenhetens testknapp för att slå på mottagarenheten.
 • Du kan inte använda testblixten när du använder blixttimern etc. på kamerans ände.
 • Du kan ändra hur lång tid det ska gå innan mottagarenheten stängs av automatiskt (C.Fn-10).
 • Du kan aktivera en ljudsignal när laddningen av alla blixtar (sändare/mottagarenheter) är klar (P.Fn-06).
 • Du kan inaktivera AF-hjälpbelysningen blinkande när mottagarenheten är fulladdad (C.Fn-23).

Om LCD-displaybelysningen

Under trådlös fotografering med radioöverföring kommer lampan på sändarens displaypanel antingen att vara tänd eller släckt beroende på laddningsstatus på sändaren och mottagaren (blixtgrupp).

Sändarenhetens LCD-displaybelysning tänds när sändarenheten och mottagarenheterna inte är fulladdade. När sändarenheten och mottagarenheterna är fulladdade släcks LCD-displaybelysningen efter cirka 12 sekunder.

När uppladdningen av sändarenheten och mottagarenheterna startar vartefter du fotograferar, tänds sändarenhetens LCD-displaybelysning igen.

Var försiktig

 • Om sändarenheten eller någon av mottagarenheterna (blixtgrupp) inte är fulladdad visas LADDA på sändarenhetens LCD-display. Kontrollera att LADDA inte visas på LCD-displayen och ta en bild.

Multiblixtfotografering med trådlösa funktioner

Eftersom följande funktioner som ställts in på sändarenheten ställs in automatiskt på mottagarenheterna på det här trådlösa systemet, behöver du inte ställa in mottagarenheten(erna). Du kan därför utföra trådlös blixtfotografering på samma sätt som vid normal blixtfotografering.

Obs!

 • Du kan också använda mottagarenheten för att separat ställa in blixtexponeringskompensationen och blixtens täckning på varje mottagarenhet.
 • Om sändaren är inställd på EL-1 är det möjligt att ta bilder med trådlösa radiosändningar och långsam synkronisering med en 600EXII-RT, 600EX-RT eller 430EXIII-RT inställd som mottagare.

Om sändarenhet(er)

Du kan använda två eller fler sändarenheter. När du använder flera kameror med sändare fästa kan du byta kameror vis trådlös stroboskopfotografering med samma belysning (mottagare).

När två eller flera avsändarenheter används visas SEKUNDÄR SÄNDARE på LCD-displayen.

Var försiktig

 • När lampan LÄNK släcks eller Den trådlösa sändare är inte ansluten visas på LCD-displayen betyder det att enheten inte är ansluten än. När du har kontrollerat inställningarna för överföringskanal och trådlös radio blixt-ID stänger du av varje mottagarenhet och slår sedan på den igen.
 • Begränsa det totala antalet sändare och mottagare med trådlös radioöverföring till 16 enheter.

Obs!

 • Du kan fotografera även när sändarenheten är i tillståndet sekundär sändare.