Kontrollera batteriinformationen

Du kan kontrollera statusen på batteriet du använder.

 1. Tryck på UNDERMENY-knappen.

 2. Visar informationsskärmen.

  • Tryck joysticken uppåt, nedåt, vänster eller höger eller vrid på Inställningsratt och välj information. Tryck sedan joysticken vertikalt.
 3. Tryck på skärmen [Battery info.].

  • Tryck joysticken nedåt eller uppåt och vrid på Inställningsratt för att välja Batteri-info och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • (1) Batteriet som används visas.
  • (2) Förutom att visa återstående batterinivå visas även den återstående nivån i enheter om 1 %.
  • (3) Antalet bilder som har tagits medan batteriet används visas. Räkningen återställs när laddningen genomförs.
  • (4) Batteriets nedbrytningsstatus visas.

   • Batteriinformation 3: Ej försämrat
   • Batteriinformation 2: Batteriet har försämrats något
   • Batteriinformation 1: Batteribyte rekommenderas

Var försiktig

 • Vi rekommenderar att du använder det originalbatteriet Canon LP-EL. Om du använder ett icke-originalbatteri kan det leda till en funktionsstörning eller risk för att inte kunna utnyttja blixtens ursprungliga prestanda.

Obs!

 • När meddelandet [Cannot communicate with battery Use this battery?] visas bör du följa dess instruktionerna.