Avancerad fotografering med blixt

I det här kapitlet beskrivs avancerade fotograferingsfunktioner med blixtfunktionerna.

Var försiktig

  • När kamerans fotograferingsmetod är inställd på helautomatiskt läge eller en baszonen kan funktioner med inlagda till höger om sidrubriken inte ställas in. Om du ställer in kamerans fotograferingsmetod till Flexibel AE, Programautomatik, Tidsförval AE, Bländarförval AE, Manuell exponering eller bulb (Bulb (B)) (avancerad fotograferingszon) kan du utföra alla åtgärder i detta kapitel.