Ställ in blixtens täckning

Blixtens täckning (det område som täcks av blixtbelysningen) kan ställas in automatiskt eller manuellt. Med inställningen A (automatisk inställning) justeras blixtens täckning automatiskt efter det aktuella objektivets brännvidd (bildvinkel) och bildsensorstorleken (). Med M (manuell inställning) kan du manuellt ställa in blixtens täckning från 24 till 200 mm.

 1. Välj ZOOM med joysticken.

 2. Ställ in blixtens täckning.

  • Tryck joysticken upp/ned/vänster/höger eller vrid på Inställningsratt för att välja blixtens täckningen och tryck sedan joysticken vertikalt.
  • Välj AUTO för automatisk inställning eller ett värde (som anger brännvidden i mm) för manuell inställning.

Obs!

 • Om du ställer in blixtens täckning manuellt anger du samma eller en större täckning än bildvinkeln för att undvika att det blir mörkt i bildens periferi.
 • När ett objektiv med en mindre brännvidd än 24 mm monteras visas varningen Varning för utanför blixtens täckning på LCD-displayen. När du använder en kamera med ett mindre bildsensorstorlek än fullformat visas varningen Varning för utanför blixtens täckning när den faktiska bildvinkeln är bredare än en bildvinkel på ett 24 mm objektiv.
 • När du fotograferar med kamerans synkroniseringsterminaler och Speedlite-aggregatet är ansluten med en kommersiellt tillgänglig synkroniseringskabel kan du ställa in blixtens täckning manuellt.

Bredbild

När du använder blixtens inbyggda diffusor kan du fotografera med blixt och täcka bildvinkeln hos ett ultravidvinkelobjektiv med en brännvidd på 14 mm.

 1. Dra fram bredbilden.

  • Dra upp den framskjutna delen i mitten av bredbilden.
  • Den vita reflexskivan följer med på samma gång.
 2. Tryck tillbaka reflexskivan.

  • Tryck tillbaka bara reflexskivan, så att bredbilden blir kvar nere.

Var försiktig

 • Eftersom bilden kan bli underexponerad visas varningen Diffusor + varning vid användning av indirekt blixt på LCD-displayen när diffusorn används med indirekt blixt.
 • Använd inte kraft när du drar ut bredbilden. Bredbilden kan i så fall lossna från Speedlite-aggregatet.
 • Bildvinkeln hos en fisheye EF15mm f/2.8 eller fisheye USM EF8-15mm f/4L stöds inte.

Obs!

 • Blixtens täckning ställs in automatiskt när bredbilden används. Den kan inte ändras godtyckligt.